tailieunhanh - Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Mục tiêu: 1) Về kiến thức: – Nắm vững định nghĩa tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. – Nắm được cách tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. 2) Về kỹ năng: – Thực hiện thành thạo việc tìm các đường | ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐÒ THỊ HÀM SỐ I. Mục tiêu 1 về kiến thức - Nắm vững định nghĩa tiệm cận đứng tiệm cận ngang tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. - Nắm được cách tìm các đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. 2 về kỹ năng - Thực hiện thành thạo việc tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số. - Nhận thức được hàm phân thức hữu tỉ không suy biến có những đường tiệm cận nào. 3 về tư duy và thái độ - Tự giác tích cực trong học tập. - Chủ động phát hiện chiếm lĩnh tri thức mới biết quy lạ về quen có tinh thần hợp tác xây dựng cao. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viên - Giáo án bảng phụ phiếu học tập . Học sinh - Sách giáo khoa. - Kiến thức về giới hạn. III. Phương pháp Dùng các phương pháp gợi mở vấn đáp nêu vấn đề và giải quyết vấn đề hoạt động nhóm. IV. Tiến trình bài học 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ 5 Câu hỏi 1 Tính các giới hạn sau lim lim lim lim x x x -x x x xí x x 0 x Câu hỏi 2 Tính các giới hạn sau 1. 2 X 1 lim a. X - 2 b. 2 X 1 lim x -v X - 2 Cho học sinh trong lớp nhận xét câu trả lời của bạn. Nhận xét câu trả lời của học sinh kết luận và cho điểm. 3. Bài mới . HĐ1 Hình thành định nghĩa tiệm cận đứng tiệm cận ngang Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 18 Treo bảng phụ có vẽ đồ thị của hàm số y 1 x .Theo kết quả kiểm tra bài cũ ta có lim 1 0 lim 1 0. x w X X -W X HS quan sát bảng phụ. 1. Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.