tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 1)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HOC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 1 I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1 Một đường dây có điện trở 4Q dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Điện áp hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U 10kV công suất điện là 400kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosọ 0 8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt A. 1 6 . B. 2 5 . C. 6 4 . D. 10 . Câu 2 Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương có phương trình dao động x 2 V3 cos 2nt cm x ----- - - . . 3 2 4cos 2nt cm và x 8cos 2nt - cm. Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động lần lượt là rad. C. 16ncm s và rad. D. 16ncm s và - rad. 3 6 6 n A. 12ncm s và - rad . B. 12ncm s và 6 Câu 3 Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số f 40Hz tốc độ truyền sóng là v 60cm s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7cm. Số điêm dao động với biên độ cực đại giữa A và B là A. 7. B. 8. C. 10. D. 9. Câu 4 Cần năng lượng bao nhiêu đê tách các hạt nhân trong 1 gam 4 He thành các proton và nơtron tự do Cho biết m 4 0015u m 1 O087u m 1 0073u 931MeV. A. 5 . n B. 4 . C. 6 . D. 8 . Câu 5 Trong dao động điều hoà phát biêu nào sau đây là không đúng A. Cứ sau một khoảng thời gian T chu kỳ thì vật lại trở về vị trí ban đầu. B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu. Câu 6 Một vật dao động điều hoà với biên độ A 4cm và chu kỳ T 2s chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. x 4cos 2 t - cm. C. x 4cos 2 t cm. B. x 4cos t - cm. D. x 4cos t cm. Câu 7 Đê phản ứng 62 C Y 3 4 He có thê xảy ra lượng tử Y phải có năng lượng tối thiêu là bao nhiêu Cho biết m 11 9967u m 4 0015u 931MeV. A. 7 50MeV. a B. 7 44MeV. C. 7 26MeV . D. 8 26MeV. Câu 8 Một khung dây dẹt hình chữ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    228    0    27-02-2024
40    261    0    27-02-2024
34    186    1    27-02-2024
10    143    0    27-02-2024
7    156    0    27-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.