tailieunhanh - Kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p6

Bước 3 : Căn chỉnh vị trí người mẫu theo ý của bạn Bước 4 : Đưa chế độ hoà trộn của layer trên về Multifly nhằm loạI bỏ toàn bộ điểm ảnh sáng và chỉ nổi điểm ảnh tối. Bước 5 : Nhân đôi layer chứa hình ngườI và chọn chế độ hoà trộn Normal , sau đó dùng công cụ xoá để xoá đi vùng ảnh trắng , có thể xoá đè lên vùng tóc vì vùng tóc đã được layer dướI hiển thị. | Bước 1 Mở 2 bức hình nguồn mình chọn 2 hình sau Bước 2 Dùng Move Tool để kéo bức hình cần ghép vào hình sẽ ghép Bước 3 Căn chỉnh vị trí người mẫu theo ý của bạn Bước 4 Đưa chế độ hoà trộn của layer trên về Multifly nhằm loại bỏ toàn bộ điểm ảnh sáng và chỉ nổi điểm ảnh tối. Bước 5 Nhân đôi layer chứa hình người và chọn chế độ hoà trộn Normal sau đó dùng công cụ xoá để xoá đi vùng ảnh trắng có thể xoá đè lên vùng tóc vì vùng tóc đã được layer dưới hiển thị. Bước 6 Kết quả sau khi xoá Bước 7 Sau đó ta tắt hình con mắt ở Layer 1

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.