tailieunhanh - SỐ 4 - KHÔNG BỊ BUỘC LÀM NÔ LỆ

Quyền bắt làm hết 4 Tuyên quyền rằng: lệ hoặc như nô và buôn bán nô lệ đều bị cấm. được bảo vệ để khỏi bị nô lệ hay nô dịch trước được đề cập trong Điều ngôn Quốc tế Nhân (UDHR), trong đó nêu Không ai bị bắt làm nô bị cưỡng bức làm việc lệ; mọi hình thức nô lệ Điều 8 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) cụ thể hóa quy định trong Điều 4 UDHR, trong đó nêu rõ: Không ai bị bắt làm nô lệ; mọi hình thức. | SỐ 4 - KHÔNG BỊ BUỘC LÀM NÔ LỆ Quyền bắt làm hết 4 Tuyên quyền rằng lệ hoặc như nô được bảo vệ để khỏi bị nô lệ hay nô dịch trước được đề cập trong Điều ngôn Quốc tế Nhân UDHR trong đó nêu Không ai bị bắt làm nô bị cưỡng bức làm việc lệ mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị cấm. Điều 8 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR cụ thể hóa quy định trong Điều 4 UDHR trong đó nêu rõ Không ai bị bắt làm nô lệ mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị cấm. Không ai bị bắt làm nô dịch. Không ai bị yêu cầu phải lao động bắt buộc hoặc cưỡng bức. Xét nội dung Điều 8 ICCPR bao trùm tất cả các tình huống mà một người có thể bị buộc phải phụ thuộc vào người khác kể cả trong những bối cảnh như mại dâm buôn bán ma túy hoặc trong một số dạng lạm dụng tâm lý1 1 . Tuy nhiên liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức Khoản 3 Điều 8 liệt kê những trường hợp loại trừ bao gồm i Lao động cưỡng bức theo bản án của một tòa án có thẩm quyền ở những nước còn áp dụng hình phạt tù kèm lao động cưỡng bức như một hình phạt đối với tội phạm ii Những công việc hoặc sự phục vụ mà thông thường đòi hỏi một người đang bị giam giữ theo quyết định hợp pháp của toà án hoặc một người khi được trả tự do có điều kiện phải làm iii Những sự phục vụ mang tính chất quân sự và bất kỳ sự phục vụ quốc gia nào do luật pháp của một nước quy định đối với những người từ chối làm nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm trong trường hợp quốc gia đó cho phép từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm iv Những sự phục vụ được yêu cầu trong trường hợp khẩn cấp hoặc thiên tai đe doạ đến tính mạng hoặc đời sống của cả cộng đồng v Những công việc hoặc sự phục vụ là một phần của các nghĩa vụ dân sự thông thường. Cũng cần lưu ý là những quy định về loại trừ phải được áp dụng một cách bình đẳng không phân biệt đối xử với bất kỳ chủ thể nào và phải phù hợp với các quy định khác có liên quan của ICCPR2 2 . Ngoài ICCPR trước và sau công ước này còn có nhiều điều ước quốc tế do Hội Quốc Liên Liên hợp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    241    0    27-02-2024
4    243    0    27-02-2024
11    228    0    27-02-2024
12    236    0    27-02-2024
29    241    0    27-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.