tailieunhanh - GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN part 2

Bộ nhớ chương trình ngoài: Quá trình thực thi lệnh khi dùng bộ nhớ chương trình ngoài có thể mô tả như hình . Trong quá trình này, Port 0 và Port 2 không còn là các Port xuất nhập mà chứa địa chỉ và dữ liệu. Sơ đồ kết nối với bộ nhớ chương trình ngoài mô tả như hình . Trong một chu kỳ máy, tín hiệu ALE tích cực 2 lần. Lần thứ nhất cho phép 74HC573 mở cổng chốt địa chỉ byte thấp, . | Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan về vi điều khiển MCS-51 Bộ nhớ chương trình ngoài Quá trình thực thi lệnh khi dùng bộ nhớ chương trình ngoài có thể mô tả như hình . Trong quá trình này Port 0 và Port 2 không còn là các Port xuất nhập mà chứa địa chỉ và dữ liệu. Sơ đồ kết nối với bộ nhớ chương trình ngoài mô tả như hình . Trong một chu kỳ máy tín hiệu ALE tích cực 2 lần. Lần thứ nhất cho phép 74HC573 mở cổng chốt địa chỉ byte thấp khi ALE xuống 0 thì byte thấp và byte cao của bộ đếm chương trình đều có nhưng ROM chưa xuất vì PSEN chưa tích cực khi tín hiệu ALE lên 1 trở lại thì Port 0 đã có dữ liệu là mã lệnh. ALE tích cực lần thứ hai được giải thích tương tự và byte 2 được đọc từ bộ nhớ chương trình. Nếu lệnh đang thực thi là lệnh 1 byte thì CPU chỉ đọc Opcode còn byte thứ hai bỏ qua. Bộ nhớ dữ liệu ngoài Bộ nhớ dữ liệu ngoài được truy xuất bằng lệnh MOVX thông qua các thanh ghi xác định địa chỉ DPTR 16 bit hay R0 R1 8 bit . Sơ đồ kết nối với bộ nhớ dữ liệu ngoài mô tả như hình . Quá trình thực hiện đọc hay ghi dữ liệu được cho phép bằng tín hiệu RD hay WR chân và . Bộ nhớ chương trình và dữ liệu dùng chung Trong các ứng dụng phát triển phần mềm xây dựng dựa trên AT89C51 ROM sẽ được lập trình nhiều lần nên dễ làm hư hỏng ROM. Một giải pháp đặt ra là sử dụng RAM để chứa các chương trình tạm thời. Khi đó RAM vừa là bộ nhớ chương trình vừa là bộ nhớ dữ liệu. Yêu cầu này có thể thực hiện bằng cách kết hợp chân RD và chân PSEN thông qua cổng AND. Khi thực hiện đọc mà lệnh chân PSEN tích cực cho phép đọc từ RAM và khi đọc dữ liệu chân RD sẽ tích cực. Sơ đồ kêt nối mô tả như hình . . Giải mã địa chỉ Trong các ứng dụng dựa trên AT89C51 ngoài giao tiếp bộ nhớ dỡ liệu vi điều khiển còn thực hiện giao tiếp với các thiết bị khác như bàn phím led động cơ . Các thiết bị này có thể giao tiếp trực tiếp thông qua các Port. Tuy nhiên khi số lượng các thiết bị lớn các Port sẽ không đủ để thực hiện điều khiển. Giải pháp đưa ra là xem các thiết bị này .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.