tailieunhanh - Tóm tắt Rừng Xà NuRừng xà nu

Rừng xà nu: Sau 3 năm đi “lực lượng”, Tnú về thăm làng. Bé Heng gặp anh ở con nước lớn dẫn anh về. Con đường cũ, hai cái dốc, rừng lách chằng chịt hố chông, hầm chông, giàn thò sắc lạnh. Mặt trời chưa tắt thì anh về đến làng. | Tóm tắt Rừng Xà Nu Rừng xà nu Sau 3 năm đi lực lượng Tnú vê thăm làng. Bé Heng gặp anh ở con nước lớn dẫn anh vê. Con đường cũ hai cái dốc rừng lách chằng chịt hố chông hầm chông giàn thò sắc lạnh. Mặt trời chưa tắt thì anh vê đến làng. Cụ Mết già làng và bà con dân làng reo lên mừng rỡ. Cụ Mết đưa anh vê nhà ăn cơm. Từ nhà ưng vang lên một hồi ba tiếng mõ dài cả lũ làng cầm đuốc kéo tới nhà cụ Mết gặp Tnú. Có ông bà già. Nhiều trai tráng và lũ con gái. Đông nhất là lũ trẻ con. Có cả cô Dít em gái Mai nay là bí thư chi bộ kiêm chính trị viên xã hội. Ai cũng muốn ngồi gần anh Tnú. Dít thay mặt lũ làng xem giấy có chữ ký chỉ huy cho phép Tnú về thăm làng một đêm. Quanh bếp lửa rộn lên Tốt lắm rồi Một đêm thôi mai lại đi rồi ít quá tiếc quá . Rồi cụ Mết kể lại cuộc đời Tnú cho lũ làng nghe. Tiếng nói rất trầm. Anh Tnú đó nó đi Giải phóng quân đánh giặc. Đời nó khổ nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta . Anh Xút bị giặc treo cổ bà Nhan bị giặc chặt đầu nó và em Mai đi vào rừng nuôi anh Quyết cán bộ. Anh dạy nó học chữ. Nó học chữ thì hay quên nhưng đi rừng làm liên lạc thì đầu nó sáng lạ lùng. Nó vượt thác xé rừng mà đi lọt tất cả vòng vây của giặc. Một lần Tnú vượt thác Đắc nông thì bị giặc bắt bị tra tấn bị đầy đi Kông Tum. Ba năm sau Tnú vượt ngục trốn về lưng đầy thương tích. Tnú đọc thư tuyệt mệnh của anh Quyết gửi cho dân làng Xô Man trước khi anh tử thương. Tnú đi bộ lên núi Ngọc Linh đem về một .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.