tailieunhanh - Kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p2

Sau khi căn chỉnh xong. Vào Menu Layer chọn Rasterize/Type hoặc ở palette Layer click chuột phải vào layer text chọn Rasterize Type. Sau đó nhấn Ctrl và click chuột vào layer text để Load Selection. Vào menu Select chọn Save Selection/OK Bây giờ layer text sẽ giống như hình | Tạo một file kích thước bất kỳ nền trắng ở đây tớ chọn 400 400. Nhấn D để đưa Foreground về Default sau đó nhấn T để chọn công cụ Type Tool Gõ chữ DarkKnight trên 2 dòng . . Font chữ sử dụng Stencil - 82 pt Chọn chữ Knight và nhấn Ctrl T để hiện ra bảng Character sau đó thiết lập thông số như hình để đưa 2 dòng sát lại gần nhau hơn . Sau khi căn chỉnh xong. Vào Menu Layer chọn Rasterize Type hoặc ở palette Layer -click chuột phải vào layer text chọn Rasterize Type. Sau đó nhấn Ctrl và click chuột vào layer text để Load Selection. Vào menu Select chọn Save Selection OK . Bây giờ layer text sẽ giống như .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.