tailieunhanh - GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN part 1

Giáo trình Vi điều khiển được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về họ vi điều khiển MCS-51, cách thức lập trình điều khiển, nạp chương trình và thiết kế phần cứng điều khiển thiết bị. Giáo trình được sử dụng cho khóa học 45 tiết dành cho sinh viên hệ đại học Khoa Điện Điện tử trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM. Bố cục giáo trình gồm 4 chương dựa theo đề cương môn học Kỹ thuật Vi điều khiển dành cho sinh viên ngành Điện Tử Viễn Thông: . | w BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đại học kỹ thuật công nghệ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ oOo GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN Tác giả ThS. PHẠM HÙNG KIM KHÁNH 03 2008 Sưu tầm bởi Giáo trình vi xử lý LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Vi điều khiển được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về họ vi điều khiển MCS-51 cách thức lập trình điều khiển nạp chương trình và thiết kế phần cứng điều khiển thiết bị. Giáo trình được sử dụng cho khóa học 45 tiết dành cho sinh viên hệ đại học Khoa Điện Điện tử trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM. Bố cục giáo trình gồm 4 chương dựa theo đề cương môn học Kỹ thuật Vi điều khiển dành cho sinh viên ngành Điện Tử Viễn Thông Chương 1. Tổng quan về họ vi điều khiển MCS-51 Chương 2. Lập trình hợp ngữ Chương 3. Các hoạt động của họ vi điều khiển MCS-51 Chương 4. Các ứng dụng Phụ lục 1 Tóm tắt tập lệnh Phụ lục 2 Mô tả tập lệnh PHẠM HÙNG KIM KHÁNH i Sưu tầm bởi Giáo trình vi xử lý MỤC LỤC Chương 1 Tổng quan về họ 1. Giới 2. Vi điều khiển . Sơ . Định thì chu kỳ . Tổ chức bộ . Các thanh ghi chức năng đặc biệt SFR - Special Function Registers .17 . Cấu trúc . Hoạt động . Các vấn đề Bài tập chương Chương 2 Lập trình hợp 1. Các phương pháp định địa 2. Các vấn đề liên quan khi lập trình hợp . Cú pháp . Khai báo dữ . Các toán . Cấu trúc chương 3. Tập . Nhóm lệnh chuyển dữ . Nhóm lệnh xử lý . Nhóm lệnh chuyển điều . Nhóm lệnh . Nhóm lệnh số Bài tập chương Chương 3 Các hoạt 1. Hoạt động định thời Timer Counter .57 . Giới . Hoạt động Timer . Các thanh ghi điều khiển hoạt . Thanh ghi điều khi ển timer Timer Counter Control Register .58 . Thanh ghi chế độ timer TMOD - Timer Counter Mode .59 ii Sưu tầm bởi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.