tailieunhanh - Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Mục tiêu: + Về kiến thức: Qua bài này học sinh cần hiểu rõ: - Định nghĩa cực đại và cực tiểu của hàm số - Điều kiện cần và đủ để hàm số đạt cực đại hoặc cực tiểu. - Hiểu rỏ hai quy tắc 1 và 2 để tìm cực trị của hàm số. + Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo quy tắc 1 và 2 để tìm cực trị của hàm số và một số bài toán có liền quan đến cực trị. + Về tư duy và | Giáo Án Nâng Cao CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ I. Mục tiêu về kiến thức Qua bài này học sinh cần hiểu rõ - Định nghĩa cực đại và cực tiểu của hàm số - Điều kiện cần và đủ để hàm số đạt cực đại hoặc cực tiểu. - Hiểu rỏ hai quy tắc 1 và 2 để tìm cực trị của hàm số. Về kỹ năng Sử dụng thành thạo quy tắc 1 và 2 để tìm cực trị của hàm số và một số bài toán có liền quan đến cực trị. Về tư duy và thái độ - Thái độ tích cực xây dựng bài chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của Gv năng động sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới thấy được lợi ích của toán học trong đời sống từ đó hình thành niềm say mê khoa học và có những đóng góp sau này cho xã hội. - Tư duy hình thành tư duy logic lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ. Trường THPT Tây Giang 1 Giáo Án Nâng Cao II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viên Bảng phụ minh hoạ các ví dụ và hình vẽ trong sách giáo khoa. Học sinh làm bài tập ở nhà và nghiên cứu trước bài mới. III. Phương pháp - Thuyết trình kết hợp thảo luận nhóm và hỏi đáp. IV. Tiến trình bài học 1. Ôn định tổ chức kiểm tra sĩ số học sinh 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi Xét sự biến thiên của hàm số y -x3 3x2 2 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 10 - Gọi 1 học sinh lên trình bày bài giải. - Nhận xét bài giải của học sinh và cho điểm. - Treo bảng phụ 1 có bài giải hoàn chỉnh. - Trình bày bài giải Bảng phụ 1 Trường THPT Tây Giang 2 Giáo Án Nâng Cao 3. Bài mới Tiết 1 Hoạt động 1 Tìm hiểu khái niệm cực trị của hàm số Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng 8 - Yêu cầu học sinh dựa vào BBT bảng phụ 1 trả lời 2 câu hỏi sau Nếu xét hàm số trên khoảng -1 1 với mọi x G -1 1 thì f x f 0 hay f x f 0 Nếu xét hàm số trên khoảng 1 3 với mọi x G -1 1 thì f x f 2 hay f x f 2 - Từ đây Gv thông tin điểm x 0 là điểm cực - Trả lời f x f 0 - Trả lời f 2 f x - Học sinh lĩnh hội ghi nhớ. Trường THPT Tây Giang

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.