tailieunhanh - Cảm Hứng Lãng Mạn & Tinh Thần BiTráng Của Bài Tây Tiến

- Đề yêu cầu phân tích về một khía cạnh nội dung của bài thơ Tây Tiến: cảm hứng lãng mạn và tính chất bi tráng. - Để đáp ứng yêu cầu của đề, người viết cần hiểu rõ cá khái niệm: cảm hứng lãng mạn, bi tráng. | Cảm Hứng Lãng Mạn Tinh Thần Bi Tráng Của Bài Tây Tiến Phân tích đề - Đề yêu cầu phân tích về một khía cạnh nội dung của bài thơ Tây Tiến cảm hứng lãng mạn và tính chất bi tráng. - Để đáp ứng yêu cầu của đề người viết cần hiểu rõ cá khái niệm cảm hứng lãng mạn bi tráng. Mặc dù bản thân chất lãng mạn luôn bao hàm chất bi tráng nhưng cả hai không phải là một. Nói một cách dễ hiẻu ở bài thơ Tây Tiến tính chất bi tráng xuất phát từ cảm hứng lãng mạn của tác giả là sự thêư hiện ở mức cao nhất và đẹp nhất của cảm hứng đó. Gợi ý làm bài hứng lãng mạn - Lãng mạn là cảm hứng chủ đạo của nhà thơ Quang Dũng ở bài thơ Tây Tiến. Chính nguồn cảm hứng ấy đã biến thành nguồn cảm xúc tuôn trào thôi thúc nhà thơ sáng tác. Do đó bài thơ viết về Tây Bắc và những người lính Tây Tiến nhưng lại là một tác phẩm trữ tình một cái tôi cá nhân đầy cảm xúc với nỗi nhớ khi đong đầy tràn ngập khi bâng khuâng luyến tiếc. - Cảm hứng lãng mạn thể hiện ở cái nhìn đối .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    264    0    21-05-2024
37    168    0    21-05-2024
75    145    0    21-05-2024
185    109    0    21-05-2024
6    106    0    21-05-2024
6    93    0    21-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.