tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng ánh sáng từ shape tool và gradient tool p9

Bước 2: Điều chỉnh sáng tối và độ tương phản: Menu Image Adjustments Exposure Kết quả đây: Bước 3: Nhân đôi layer hiện tại. Như thế này nè Bước 4: Áp dụng hiệu ứng Len cho lớp này: Menu Filter Blur Lens Blur Điều chỉnh thông số tùy ý bạn: Kết quả bước này như sau: Bước 5: Click vào nút add layer mask đồng thời bấm chuột vào lớp mặt nạ. | Và chỉnh màu cho nó CTRL-U Kết quả như sau Bước 2 Điều chỉnh sáng tối và độ tương phản Menu Image Adjustments Exposure Kết quả đây Bước 3 Nhân đôi layer hiện tại. Như thế này nè Bước 4 Áp dụng hiệu ứng Len cho lớp này Menu Filter Blur Lens Blur Điều chỉnh thông số tùy ý bạn