tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng ánh sáng từ shape tool và gradient tool p9

Bước 2: Điều chỉnh sáng tối và độ tương phản: Menu Image Adjustments Exposure Kết quả đây: Bước 3: Nhân đôi layer hiện tại. Như thế này nè Bước 4: Áp dụng hiệu ứng Len cho lớp này: Menu Filter Blur Lens Blur Điều chỉnh thông số tùy ý bạn: Kết quả bước này như sau: Bước 5: Click vào nút add layer mask đồng thời bấm chuột vào lớp mặt nạ. | Và chỉnh màu cho nó CTRL-U Kết quả như sau Bước 2 Điều chỉnh sáng tối và độ tương phản Menu Image Adjustments Exposure Kết quả đây Bước 3 Nhân đôi layer hiện tại. Như thế này nè Bước 4 Áp dụng hiệu ứng Len cho lớp này Menu Filter Blur Lens Blur Điều chỉnh thông số tùy ý bạn

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.