tailieunhanh - Kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p1

Bạn thường thấy người ta đưa hình minh họa với nhiều ảnh khác nhau nhưng bằng cách nào để làm được điều đó một cách nhanh nhất, khoa học nhất và dễ nhất? Làm theo traigia nhé!Nếu bạn muốn lấy hình từ thư mục nào đó Nhấn tiếp Browse Current open documents: Dùng các hình hiện đang mở trong PS | Kỹ thuật sẳp xêp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột Bạn thường thấy người ta đưa hình minh họa với nhiều ảnh khác nhau nhưng bằng cách nào để làm được điều đó một cách nhanh nhất khoa học nhất và dễ nhất Làm theo traigia nhé 1. Vào File Automate Contact Sheet II. 2. Trong khung tùy chọn này bạn hãy sắp xếp hình ảnh theo ý của mình l l IQ 234 vector-roses 95 Al Õ Amazing _55__Attractive _Girls Beautiful butterfiyj 5d imiages ydh hit ST cajviewer_20020329 Imil Cute_Pendl_drawings_Imitation_PS_brushe5_YDH easzip Q Exqui ite_Sales_decorative_elements_vector_graphics_Y Souce Use Images Folder Nếu bạn muốn lấy hình từ thư mục nào đó Nhấn tiếp Browse Current open documents Dùng các hình hiện đang mở trong PS Nếu muốn bao gồm 1111111 111111 trong lliư mục con thì chọn Include all subfolder Source Images Use Folder Current open documents Folder I Selected ini-j i. m Bridge Document Units Đơn vị tính kích thước Width Chiều rộng ảnh minh họa Height Chiều cao ảnh minh họa Resolution độ phân giải Mode chế độ màu Flatten all layers Trộn các ảnh trong hình minh họa thành 1 layer Thumbnails Place Xếp ảnh theo thứ tự dòng hoặc cột Columns Số cột ảnh trong hình Rows Số dòng ảnh trong hình minh .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    183    0    25-02-2024
14    166    0    25-02-2024
7    156    0    25-02-2024
37    139    0    25-02-2024
22    107    0    25-02-2024
5    115    0    25-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.