tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 23)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 23)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HOC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 23 1 Catôt và anôt của tế bào quang điện có dạng phẳng song song với nhau và cách nhau d 1cm. Rọi chùm bức xạ rất hẹp vào tâm của catôt và đặt hiệu điện thế UAK 4 55V giữa anôt và catôt. Cho hiệu điện thế hãm là 0 3125 V. Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anôt mà các êlectron tới đập vào là A. 5mm B. 5 2mm C. 5 4mm D. 5 6mm 2 Độ cao của âm phụ thuộc yếu tố nào sau đây A. Đồ thị dao động của nguồn âm. B. Độ đàn hồi của nguồn âm. C. Biên độ dao động của nguồn âm. D. Tần số của nguồn âm 3 Sóng dừng trên một sợi dây do sự chồng chất của hai sóng truyền theo chiều ngược nhau u1 u0cos kx rot và u2 u0cos kx - rot . Biểu thức biểu thị sóng dừng trên dây là A. u 2u0sin kx .cos wt . B. u 2u0cos kx .cos wt C. u u0sin kx .cos wt . D. u 2u0sin kx - rot . 4 Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm cứ sau một khoảng thời gian 1 4 giây thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 1 6 giây là A. 8 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 4 cm. 5 Dòng điện xoay chiều là dòng điện có A. chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian. B. cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian. C. chiều biến thiên điều hoà theo thời gian. D. cường độ biến thiên theo thời gian. 6 Trong mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện bộ cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi từ 1 mH đến 25 mH. Để mạch chỉ bắt được các sóng điện từ có bước sóng từ 120 m đến 1200 m thì bộ tụ điện phải có điện dụng biến đổi từ A. 16 pF đến 160 nF. B. 4 pF đến 16 pF C. 4 pF đến 400 . 4oo pF đến 160 nF. 7 Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây. A. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kỳ. B. Khi xảy ra sóng dừng không có sự truyền năng lượng. C. Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm nút luôn dao động cùng pha D. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một phần tư bước sóng. 8 Chọn câu sai khi nói về sóng điện từ. A. Sóng điện từ có thể nhiễu xạ phản xạ khúc xạ giao thoa. B. Có thành phần điện và thành phần từ biến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.