tailieunhanh - Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

I Mục tiêu: -về kiến thức : + giúp học sinh hiểu và nhớ công thức (1) và (2) trong sgk là cơ sở 2 phương pháp tích phân + biết 2 phương pháp cơ bản để tính tích phân: phương pháp đổi biến số và phương pháp tích phân từng phần - về kĩ năng : vận dụng 2 phương pháp trên để giải bài toán tích | MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN I Mục tiêu -về kiến thức giúp học sinh hiểu và nhớ công thức 1 và 2 trong sgk là cơ sở 2 phương pháp tích phân biết 2 phương pháp cơ bản để tính tích phân phương pháp đổi biến số và phương pháp tích phân từng phần - về kĩ năng vận dụng 2 phương pháp trên để giải bài toán tích phân - về tư duy thái độ tư duy logic sáng tạo có thái độ học tập tích cực làm việc tập thể II Chuẩn bị GV phiếu học tập bài tập về nhà HS xem lại bài 2 và 3 về pp tính nguyên hàm và tính TP cơ bản. Đọc trước bài mới III Phương pháp kết hợp các pp dạy học nêu vấn đề thuyết trình và hoạt động nhóm. IV Tiến trình bài học TIẾT 1 ổn định 1 kiểm tra bài cũ 10 2 J 2 X - 4 dx câu 1 nêu định nghĩa tích phân và tính 1 câu 2 nêu pp tính nguyên hàm bằng đổi biến số và tính J xex dx bài mới HĐ1 tiếp cận công thức pp đổi biến số t g Hoạt động của gv Hoạt động của hs Ghi bảng -qua bài cũ nêu lại ĐL1 bài 2 ta có Ịf u X u x dx F u x ba F u b - F u a u J f u du F u b - F u a mặt u a -Hs tiếp thu hướng dẫn và phát hiện công thức -ghi nhớ I PP đổi biến số công thức b u b J f u x u x dx J f u du a u a 7 cho hs phát hiện công thức -kl đổi biến TP tương tự đổi biến nguyên hàm chỉ cần bổ sung cận -phát PHT 1 em cho biết TP nào có thể sử dung pp đổi biến -thông thường ta gặp hai loại TP đổi biến giống như nguyên hàm cthức -nhận PHT 1 thảo luận và trả lời tất cả HĐ2 cụ thể hoá pp đổi biến số t g Hoạt động của gv Hoạt động của hs Ghi bảng Áp dụng cthức 1 từ trái sang phải loại 1 giả sử cần -theo dõi và nhận dạng loại 1 1 b b J g x dx J f u x u x dx nếu a a .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    248    0    12-12-2023
68    238    1    12-12-2023
287    219    2    12-12-2023
40    197    0    12-12-2023
12    201    0    12-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.