tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 22)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 22)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SÓ 22 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 1 Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức A. Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực C. Dao động theo quy luật hàm sin của thời gian B. Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực D. Tần số ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng 2 Vật dao động điều hòa có phương trình x Acos ot. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x -A là A. B. C. 2 6 8 3 3 Dao động tổng hợp của hai dao động x1 s 2 cos I t phương trình A. x 1 s 2 cos I t D. 3 - I cm và x2 10cos 11 I cm có B. x I0V2 cos I t- I cm C. x 15 2 cos I t D. x 5 2 cos I t 4 Hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc đơn là 28 cm . Trong cùng thời gian con lắc thứ nhất được 6 dao động con lắc thứ hai làm được 8 dao động. Chiều dài dây treo của chúng là A. l1 64 cm l2 36 cm B. l1 36 cm l2 64 cm C. l1 24 cm l2 52 cm D. l1 52 cm l2 24 cm 5 Một con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Lúc t 0 con lắc qua vị trí có li độ x 3 5 2 cm theo chiều dương với gia tốc có độ lớn cm s2 . Phương trình dao động của con lắc là A. x 6cos9t cm I t L X B. x 6cos It- I cm I 3 4 J I t L Lx C. x 6cosI t . I cm D. x 6cosI 3t t I cm y3 4 J 3 J 6 Biết pha ban đầu của một vật dao động điều hòa ta xác định được A. Quỹ đạo dao động B. Cách kích thích dao động C. Chu kỳ và trạng thái dao động D. Chiều chuyển động của vật lúc ban đầu 7 Con lắc đơn chiều dài 1 m khối lượng 200 g dao động với biên độ góc 0 15 rad tại nơi có g 10 m s2 . Ở li độ góc bằng 2 biên độ con lắc có động năng A. J B. J C. J D. J 8 Gõ vào một thanh thép dài để tạo âm. Trên thanh thép người ta thấy khỏang cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha bằng 8 m . Vận tốc âm trong thép là 5000 m s . Tần số âm phát ra bằng A. 250 Hz B. 500 Hz C. 1300 Hz D. 625 Hz 9 Chọn phát biểu sai khi nói về môi trường truyền âm và vận tốc âm A. Môi trường truyền âm có thể là rắn lỏng hoặc khí B. Những vật liệu như bông nhung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.