tailieunhanh - Tổng quát về "Đàn ghita của Lor-ca"

- Là sự lên tiếng của người trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại. - Thể hiện sự cách tân thơ Việt: đào sâu cái tôi nội cảm; cách biểu đạt mới với câu thơ tự do, xoá bỏ ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu, cách gieo vần | Tổng quát về Đàn ghita của Lor-ca Thanh Thảo ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA -Thanh Thảo- I Giới thiệu chung 1 Tác giả Sgk 2 Sự nghiệp a Tác phẩm Sgk b Đặc điểm thơ - Là sự lên tiếng của người trí thức nhiều suy tư trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại. - Thể hiện sự cách tân thơ Việt đào sâu cái tôi nội cảm cách biểu đạt mới với câu thơ tự do xoá bỏ ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu cách gieo vần. 3 Bài thơ a Xuất xứ - Rút trong tập Khối vuông Ru - bích . - Thể hiện tư duy thơ Thanh Thảo giàu suy tư nhuốm màu sắc tượng trưng siêu thực. b Bố cục Gồm 4 phần Câu 1 - 6 Lor-ca - con người tự do nghệ sĩ cách tân trong khung cảnh chính trị nghệ thuật TBN. Câu 7- 18 Lor-ca với cái chết oan khuất và nỗi xót xa về sự dang dở của khát vọng cách tân nghệ thuật. Câu 19- 22 Niềm xót thương Lor-ca. Câu 23- 31 Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.