tailieunhanh - Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p9

Vẽ tranh thời kỹ thuật số với brush Thay vì việc scan một bức ảnh vẽ tay, bạn có thể chụp lại bức ảnh và dùng các công cụ brush để tô lại ảnh sao cho giống ảnh vẽ thông thường bằng mực. Bạn nên làm việc ở độ phân giải in tốt nhất. Một khi đã phát họa xong hình ảnh, bạn có thể vào Image Image Size để chỉnh lại kích thước. | Vẽ tranh thời kỹ thuật số với brush Thay vì việc scan một bức ảnh vẽ tay bạn có thể chụp lại bức ảnh và dùng các công cụ brush để tô lại ảnh sao cho giống ảnh vẽ thông thường bằng mực. Bạn nên làm việc ở độ phân giải in tốt nhất. Một khi đã phát họa xong hình ảnh bạn có thể vào Image Image Size để chỉnh lại kích thước. Mode Adjustments Auto Tone Shift-eCtrl L Auto Contrast Alt4-Shift-eCtrkL Auto Color Shift Ctrl 4-B Image Size. Aft Ctrl Canvas Size. Alt Ctrl C Image Rotation Crop Trim. Reveal All Duplicate. Apply Image. Calculations. Variables Apply Data Set. Trap. 300 pixels inch là một độ phân giải in khá chuẩn. Mở rộng hình ảnh này lên 10 inch tạo ra một bức ảnh rộng 3 000 pixel với kích thước này bạn có thể vẽ bất cứ hình ảnh nào phù .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.