tailieunhanh - Truyện ngắn VI HÀNHNguyễn Ái Quốc

Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9 năm 1945 là Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nước độc lập do dân làm chủ, thực hiện ba mục tiêu: độc lập, tự do, hạnh phúc. Độc lập là điều kiện để mưu cầu cuộc sống tự do hạnh phúc cho dân. Nó có ý nghĩa chính trị rất to lớn và có sức sống bền vững. | Truyện ngắn VI HÀNH Nguyễn Ái Quốc I. Hoàn cảnh sáng tác và mục đích sáng tác - 1922 vua bù nhìn Khải Định sang Pháp dự cuộc đấu xảo thuộc địa ở Macxây nhằm Về phía Pháp chúng muốn lừa bịp nhân dân Pháp rằng đã ổn định xong An Nam. Về phía Khải Định là con rối trong tay Pháp nhưng cũng là dịp để ăn chơi. - Nguyễn Ái Quốc viết truyện này bằng tiếng Pháp đăng trên báo Nhân đạo năm 1923 nhằm đả kích hai đối tượng thực dân Pháp và vua bù nhìn Khải Định. II. Giá trị tác phẩm 1 Nhan đề Nguyên văn tựa bằng tiếng Pháp Incognito là đội một cái lốt không phải tên thật. - Dịch sang Vi hành cũng là đi lén. Mục đích chung của 2 ý để người khác không nhận ra mình ăn chơi nhằm mục đích cá nhân xấu xa khác những vị vua anh minh xưa nhằm ý định tốt đẹp . 2 Nội dung A- Vạch trần thực chất chuyến sang Pháp của Khải Định - Phê phán châm biếm bộ mặt lố lăng kệch cỡm của y Ngoại hình thô kệch quê mùa khoe khoang đến lố bịch. Bản chất ăn chơi xa xỉ ở trường đua tiệm cầm đồ trong mắt người Pháp y chỉ là một tên hề một trò giải trí rẻ tiền. B- Châm biếm người Pháp đủ mọi thành phần - Chính phủ Pháp không biết khách thật của mình. - Mật thám Pháp luôn rình rập theo dõi người da vàng. - Nhân dân Pháp lầm tưởng mọi người da vàng đều .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.