tailieunhanh - Giáo trình thực tập dánh giá đất part 5

LUT4: Cơ cấu chuyên màu Cây màu trong vùng phân bố trên những vùng đất cao không bị ngập, chủ động được nguồn nước tưới. Cây màu trong vùng bao gồm nhiều chủng loại như dưa, bắp, đậu phọng, rau, cải, hành ,hẹ, ớt. Sản phẩm từ mô hình này có thể tiêu thụ ngay tại địa phương và các vùng phụ cận (dưa, rau, cải, hành hẹ.), hay cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến như bắp, đậu phọng. Trồng màu đòi hỏi tốn nhiều công chăm sóc, vốn đầu tư lón, nhưng lợi nhuận cao | LUT4 Cơ cấu chuyên màu Cây màu trong vùng phân bố trên những vùng đất cao không bị ngập chủ động được nguồn nước tưới. Cây màu trong vùng bao gồm nhiều chủng loại như dưa bắp đậu phọng rau cải hành hẹ ớt. Sản phẩm từ mô hình này có thể tiêu thụ ngay tại địa phương và các vùng phụ cận dưa rau cải hành hẹ. hay cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến như bắp đậu phọng. Trồng màu đòi hỏi tốn nhiều công chăm sóc vốn đầu tư lón nhưng lợi nhuận cao. Theo số liệu điều tra trung bình 1 ha trồng màu tốn 640 ngày công năm. Chi phí là đ ha vụ lợi nhuận thuần đ ha năm. Trong xu thế phát triển hiện nay nhu cầu dùng rau sạch là rất lớn. Do đó hướng phát triển là trồng rau sạch. Với điều kiện hiện tại của địa phương có thể áp dụng mô hình trồng rau sạch ở Sóc Trăng. LUT5 Cơ cấu Lúa-Tôm Với kiểu sử dụng này người nông dân cần phải hiểu biết về cây lúa thay đổi trong môi trường đất mặn như thế nào như bố trí mùa vụ hợp lý kỷ thuật chăm sóc bón phân và phải học hỏi thêm mọi vấn đề có liên quan đến con tôm. Vì hai đối tượng này có nhu cầu sống gần như trái ngược nhau nhưng phải sống trên cùng một diện tích. Các giống lúa có thể canh tác trên đất nhiễm mặn cho năng suất cao như IR42 MTL119 MTL195. Vụ tôm được thả vào tháng 1 tháng 2 khi độ mặn trên kinh đạt 910 0 Kỷ thuật nuôi tôm trong vùng chưa cao các ao nuôi được đào chưa đúng kỹ thuật không có ao để lắng lọc nước trước khi cho nước vào ruộng tôm . Do đó việc cho nước vào ao nuôi được bơm từ các kênh lên thẳng vào ruộng không qua xư lý làm tăng nguy cơ tôm nhiễm bệnh. Kết quả vụ tôm vừa qua hiệu quả kinh tế chưa cao. Theo kết quả điều tra chi phí đầu tư trung bình ha năm lợi nhuận đ ha năm thậm chí có hộ lỗ do tôm bị nhiễm bệnh và chết. Vì vậy để việc nuôi tôm đạt hiệu quả cao thì người dân cần phải thiết kế lại ao nuôi học hỏi thêm kỹ thuật chăm sóc điều này cần sự hổ trợ từ trung tâm khuyến ngư. Theo Nguyễn Văn Phước 2003 việc kiến thiết lại đồng ruộng để chuyển dịch thành công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.