tailieunhanh - Tunable lasers handbook phần 4

các nguyên tử khí hiếm có để một trạng thái siêu bền, do đó cho phép động học phản ứng để tiến hành dọc theo kênh phản ứng trung lập. Dễ dàng và chi phí tương đối thấp của phương pháp này đã dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của | 134 Charles Freed TABLE 10 continued BAND 11 LINE FREQUENCY . NO. MHZ MHZ CM-1 P 60 3053 2602 p 59 3056 8230 p 58 3060 5617 p 57 3063 2395 p 56 3066 6214 p 55 3069 4749 p 54 3072 5695 p 53 3075 6772 p 52 3078 5722 P 51 3081 0313 P 50 3084 8337 P 49 3087 7612 P 48 3090 5984 P 47 3093 1323 P 46 3096 1527 P 45 3099 4526 P 44 3102 8272 P 43 3105 0753 P 42 3108 9982 P 41 3110 4004 P 40 3113 0896 P 39 3116 8765 PO8 3119 5750 P 37 3122 0024 P 36 3125 9791 P 35 3127 3290 P 34 3130 8793 PO3 3133 4608 P 32 3136 9076 POD 3138 0574 P 30 3141 7516 P 29 3144 8351 P 28 3146 1566 P 27 3149 5682 P 26 3152 9262 P 25 3154 0902 P 24 3157 9241 P 23 3159 2954 P 22 3162 0754 P 21 3165 1395 P 20 3167 3671 P 19 3170 6414 P 18 3172 8498 P 17 3175 8836 P 16 3177 6383 P 15 3180 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.