tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 21)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 21)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HOC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 21 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 1 Khi gắn quả nặng m1 vào lò xo nó dao động điều hòa với chu kỳ T1 1 2s. khi gắn quả nặng m2 vào lò xo trên nó dao động chu kỳ 1 6s. khi gắn đồng thời hai vật m1 và m2 thì chu kỳ dao động của chúng là A. 1 4s B. 2 0s C. 2 8s D. 4 0s 2 Khi mắc vật m vào lò xo K1 thì vật dao động điều hòa với chu kỳ T1 0 6s khi mắc vật m vào lò xo K2 thì vật dao động điều hòa vớichu kỳ T2 0 8s. Khi mắc m vào hệ hai lò xo k1 k2 song song thì chu kỳ dao động của ny là A. 0 48s 70s 0s D. 1 40s 3 Con lắc đơn có chiều dài không đổi dao động điều hòa với chu kỳ phụ thuộc vào lượng quả nặng. B. trọng lượng quả nặng. C. tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng quả nặng D. khối lượng riêng của quả nặng. 4 Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kỳ T1 0 8s con lắc đơn có độ dài l2 d ao động với chu kỳ T2 0 6s. Chu kỳ con lắc đơn có chiều dài l1 l2 là A. 0 7s 8s C. 1 0s 2s 5 Một con lắc đơn có độ dài l trong khoảng thời gian A t nó thực hiện được 6 dao động điều hòa. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16cm cũng trong khoảng thời gian A t như trước nó thực hiện 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là A. 25m B. 25cm C. 9m D. 9cm 6 Chọn câu sai A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản môi trường càng lớn. B. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc. C. Dao động cưỡng bức có tấn số bằng của lực cưỡng bức. D. Biên độ của dao đông cưỡng bức không phụ thộc vào tần số lực cưỡng bức. 7 Con lắc lò xo có độ cứng k 100N m và vật m 100g dao động trên mặt phẳng ngang hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là ỊẢ 0 01 lấy g 10m s2. Sau mỗi lần vật chuyển động qua vị trí cân bằng biên độ dao động giảm một lượng A A là A. 0 1cm B. 0 1mm C. 0 2cm D. 0 2mm 8 Trong thời gian 4 chu kì sóng truyền được quãng đường là 12m. Trên phương truyền sóng khoảng giữa 2 điểm gần nhau nhất dao động vuông pha là A. 0 75m B. 1 5m C. 3m D. 2 25m 9 Với một sóng cơ trên mặt nước một điểm dao động điều hòa đang ở

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.