tailieunhanh - giáo trình sử dụng các phần mềm ứng dụng trên mạng trong việc tập trung chia sẻ,bảo mật và backup dữ liệu p6

Đến đây chương trình cho phép bạn chọn một trong ba lựa chọn sau: chọn Domain in new forest nếu bạn muốn tạo domain đầu tiên trong một rừng mới, chọn Child domain in an existing domain tree nếu bạn muốn tạo ra một domain con dựa trên một cây domain có sẵn, chọn Domain tree in an existing forest nếu bạn muốn tạo ra một cây domain mới trong một rừng đã có sẵn. Trong trường hợp này bạn cần tạo một Domain Controller cho một Child domain, nên bạn đánh dấu vào mục lựa chọn thứ hai | Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Đến đây chương trình cho phép bạn chọn một trong ba lựa chọn sau chọn Domain in new forest nếu bạn muốn tạo domain đầu tiên trong một rừng mới chọn Child domain in an existing domain tree nếu bạn muốn tạo ra một domain con dựa trên một cây domain có sẵn chọn Domain tree in an existing forest nếu bạn muốn tạo ra một cây domain mới trong một rừng đã có sẵn. Trong trường hợp này bạn cần tạo một Domain Controller cho một Child domain nên bạn đánh dấu vào mục lựa chọn thứ hai. Để tạo một child domain trong một domain tree có sẵn hệ thống yêu cầu bạn phải xác nhận bạn là người quản trị cấp domain tree. Trong hộp thoại này bạn nhập tài khoản và mật khẩu của người quản trị cấp rừng và tên của domain tree hiện tại. Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 200 555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Tiếp theo bạn nhập tên của domain tree hiện đang có và tên của child domain cần tạo. Các quá trình tiếp theo tương tự như quá trình tạo Domain Controller của phần trên. Cuối cùng bạn có thể kiểm tra cây DNS của hệ thống trên Server quản lý gốc rừng có tạo thêm một child domain không đồng thời bạn có thể cấu hinh thêm chi dịch vụ DNS nhằm phục vụ tốt hơn cho hệ thống. Học phần 3 - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 201 555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy . Xây dựng Organizational Unit. Như đã trình bày ở phần lý thuyết thì OU là một nhóm tài khoản người dùng máy tính và tài nguyên mạng được tạo ra nhằm mục đích dễ dàng quản lý hơn và ủy quyền cho các quản trị viên địa phương giải quyết các công việc đơn giản. Đặc biệt hơn là thông qua OU chúng ta có thể áp đặt các giới hạn phần mềm và giới hạn phần cứng thông qua các Group Policy. Muốn xây dựng một OU bạn làm theo các bước sau Chọn menu Start Programs Administrative Tools Active Directory User and Computer để mở chương trình Active Directory User and Computer. Chương trình mở ra bạn nhấp phải chuột trên tên miền và chọn New-Organizational Unit. Hộp thoại xuất hiện yêu cầu chúng ta nhập tên OU .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.