tailieunhanh - 5 tính năng đáng chú ý của OS X Mountain Lion

5 tính năng đáng chú ý của OS X Mountain Lion Chỉ vài ngày sau khi phát hành phiên bản iOS 6 dành cho iPhone, iPod. Apple cũng đã cho ra mắt phiên bản của dòng hệ điều hành MAC OS X Mountain Lion. Với phiên bản này Apple muốn nhấn mạnh vào khả năng đồng bộ giữa máy tính sử dụng MAC OS và các thiết bị chạy iOS, ngoài ra trên phiên bản này ứng dụng dàng cho người dùng Twitter cũng được tích hợp vào và nhiều tính năng khác. Sau đây là 5 tính năng nổi. | 5 tính năng đáng chú ý của OS X Mountain Lion Chỉ vài ngày sau khi phát hành phiên bản iOS 6 dành cho iPhone iPod. Apple cũng đã cho ra mắt phiên bản của dòng hệ điều hành MAC OS X Mountain Lion. Với phiên bản này Apple muốn nhấn mạnh vào khả năng đồng bộ giữa máy tính sử dụng MAC OS và các thiết bị chạy iOS ngoài ra trên phiên bản này ứng dụng dàng cho người dùng Twitter cũng được tích hợp vào và nhiều tính năng khác. Sau đây là 5 tính năng nổi bật mà MAC OS X Mountain Lion có được Trình Facebook tích hợp Để thiết lập tài khoản Facebook bạn vào System Preferences và bạn sẽ thấy Facebook là một trong các tài khoản bạn có thể thêm vào trong Mail Contacts Calendars. Ngoài việc đăng tải lên Facebook từ Notification Center cũng như chia sẻ các tập tin và các liên kết trực tiếp từ Finder và Safari địa chỉ email của bạn bè của bạn cũng sẽ được lưu vào Contacts. 4 35 Thu 11 02 AM Fatima Q -S Thu 11 04 AM Fatima Q Ợ Fn nd4 s This is a test post from OS X Mounts-n LiOfl Add location Poit Factbook 0 Mail Tag My Doc 2 days ago Tag My Doc is now connected with Dr. You can now tag your documents and store them back on other cloud storage via TagMyDoc s platform Email not dtĩpl. Google Sdnyia o ịặ ĩỊịíặỊỊr ịịst added you on Google F I and sha t With 1ỘỊ oy adding her to a know this person You don t have to add them back they I. Việc tích hợp này không có nghĩa là bất kỳ ứng dụng bạn cài đặt trên máy của bạn sẽ có quyền truy cập thông tin tài khoản của bạn mỗi lần một ứng dụng muốn truy cập dữ liệu nó sẽ cần sự cho phép của bạn. Việc tích hợp ở đây có nghĩa là bạn sẽ không phải đăng nhập lại nhiều lần mà thôi. Messages IMessages có sự thay đổi Nếu bạn đang làm việc trên máy tính và cảm thấy thật sự phiền khi cứ mãi chi phối thời gian cho việc kiểm tra điện thoại. Thông qua Apple ID bạn có thể nhận được tin nhắn cũng như các cuộc gọi ngay trên màn hình máy tính bạn không cần phải đặt tin nhắn một khi bạn nâng cấp Mountain Lion tính năng này sẽ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.