tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 18)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 18)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HOC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 18 1 Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 0 05m tần số 2 5 Hz . Gia tốc cực đại của vật bằng A. 12 3 m s2 B. 6 1 m s2 C. 3 1 m s2 D. 1 2 m s2 2 Một con lắc đơn chịu tác dụng của lực cưỡng bức biến thiên theo quy luật hàm số sin với tần số f Đồ thị nào mô tả hợp lý sự biến thiên của biên độ dao động con lắc theo tần số f A A A O f Hình A O Hình B O f Hình C A y O f Hình D A 3 Một vật nhỏ khối lượng m 400g được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng 40N m. Đưa vật lên đến vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ tại VTCB chiều dương hướng xuống gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động g 10m s2 . Phương trình dao động của vật là A. x x mm - 5 - 2 5 0 2 3 a mm s2 20 10 0 - 8 - 12 5 sin 10t cm B. x 10 cos 10t cm C. x 10 cos 10t n cm D. x 5 cos 10t - n cm 4 Bảng sau đây cho các giá trị tương ứng của li độ x và gia tốc a của một vật dao động điều hòa Chu kỳ dao động của vật tính theo giây là A. 1 n B. 2 n C. n 2 D. n 5 Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng sau đây là không thay đổi theo thời gian A. vận tốc lực năng lượng toàn phần B. biên độ tần số gia tốc C. biên độ tần số năng lượng toàn phần D. gia tốc chu kỳ lực 6 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng lấy gốc tọa độ tại VTCB chiều dương của trục tọa độ hướng xuống dưới . Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự thay đổi của lực đàn hồi T của lò xo theo li độ x của vật T O A T T T x D x B O C x 7 Hai sóng chạy có vận tốc 750m s truyền ngược chiều nhau và giao thoa nhau tạo thành sóng dừng. Khoảng cách từ một nút N đến nút thứ N 4 bằng 6m. Tần số các sóng chạy bằng A. 100 Hz Hz C. 250 Hz D. 500 Hz 8 Một sóng ngang truyền từ trái sang phải trên một sợi dây Li độ u của các điểm trên dây tại một thời điểm t nào đó như hình vẽ. Tốc độ chuyển động của các điểm P và Q sau thời điểm t đó một khoảng thời gian rất nhỏ lần lượt là A. giảm đi giảm đi C. tăng lên giảm đi B. giảm đi tăng lên D. tăng lên tăng lên 9

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.