tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 14)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 14)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SÓ 14 Câu 1 Hạt nhân 14Na phân rã p với chu kỳ bán rã là 15 giờ tạo thành hạt nhân X. Sau thời gian bao lâu một mẫu chất phóng xạ 14Na nguyên chất lúc đầu sẽ có tỉ số số nguyên tử của X và của Na có trong mẫu bằng 0 75 A. 12 1h B. 8 6h C. 24 2h D. 10 1h Câu 2 Điều nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ A. Sóng điện từ là sóng có phương dao động luôn là phương ngang B. Điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng điện từ C. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không D. Sóng điện từ là sóng có phương dao động luôn là phương thẳng đứng Câu 3 Mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có L 50mH và tụ điện có C 5pF. Biết giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện là U0 12V . Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây bằng uL 8V thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch tương ứng bằng A. 1 J và 2 J B. 0 J và 3 J C. 2 J và 1 J D. 2 J và 1 Câu 4 Chọn phát biểu đúng về mẫu nguyên tử Bo A. Trạng thái dừng là trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thay đổi được. B. Năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng tỉ lệ thuận với bình phương các số nguyên liên tiếp. C. Vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Banme có thể nằm trong vùng hồng ngoại. D. Quỹ đạo dừng có bán kính tỉ lệ thuận với bình phương các số nguyên liên tiếp. Câu 5 Véc tơ gia tốc của một điểm trên vật rắn quay quanh một trục cố định A. Có độ lớn không đổi nếu vật quay nhanh dần đều. B. Luôn có phương pháp tuyến với quỹ đạo của nó và có chiều hướng vào tâm quay. C. Luôn có phương pháp tuyến với quỹ đạo của nó và có chiều trùng với chiều quay. D. Có độ lớn không đổi nếu vật quay đều. Câu 6 Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng A. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động. B. Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động. C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ. D. Chu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    238    1    12-12-2023
170    210    2    12-12-2023
30    213    0    12-12-2023
12    201    0    12-12-2023
19    169    0    12-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.