tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng ánh sáng từ shape tool và gradient tool p7

- Mở bức ảnh thứ 1 dùng tổ hợp Ctrl + M để mở ứng dụng Curve và chỉnh như sau: - Mở bức ảnh thứ 2 tách hình cô gái ra khỏi nền - Di chuyển cô gái vào bức ảnh 1 - Chọn layer cô gái - Color Balance (Ctrl + B) và chỉnh như sau - Tiếp tục Color Balance (Ctrl + B) như trên với bức ảnh thứ 1 Ta được kết quả như thế này | - Mở bức ảnh thứ 1 dùng tổ hợp Ctrl M để mở ứng dụng Curve và chỉnh như sau - Mở bức ảnh thứ 2 tách hình cô gái ra khỏi nền - Di chuyển cô gái vào bức ảnh

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG