tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng ánh sáng từ shape tool và gradient tool p7

- Mở bức ảnh thứ 1 dùng tổ hợp Ctrl + M để mở ứng dụng Curve và chỉnh như sau: - Mở bức ảnh thứ 2 tách hình cô gái ra khỏi nền - Di chuyển cô gái vào bức ảnh 1 - Chọn layer cô gái - Color Balance (Ctrl + B) và chỉnh như sau - Tiếp tục Color Balance (Ctrl + B) như trên với bức ảnh thứ 1 Ta được kết quả như thế này | - Mở bức ảnh thứ 1 dùng tổ hợp Ctrl M để mở ứng dụng Curve và chỉnh như sau - Mở bức ảnh thứ 2 tách hình cô gái ra khỏi nền - Di chuyển cô gái vào bức ảnh

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.