tailieunhanh - Việt bắc“Mười lăm năm ấy ai quên

“Mười lăm năm ấy ai quên Quê hương cách mạng dựng nên Cộng Hòa” | Việt bắc Mười lăm năm ây ai quên Quê hương cách mạng dựng nên Cộng Hòa Tố hữu - Việt Bắc A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1 Để diễn tả những tình cảm cách mạng cao quí của nhân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tố Hữu đã dùng lối hát giao duyên đối đáp giữa nam và nữ trong các hội hè đình đám ở miền Bắc nước ta. Thay vào nội dung tình yêu đôi lứa của dân ca bằng tình nghĩa cách mạng tấm lòng son sắt thuỷ chung với Đảng với nhân dân qua cách nói cách xưng hô mình - ta tình cảm cao quí đó trở nên gần gũi thắm thiết hơn. Hai nhân vật trữ tình trong bài thơ là người cán bộ về xuôi tượng trưng cho dân tộc Kinh và người dân Việt Bắc tượng trưng cho dân tộc miền ngược. Do đó tình cảm cách mạng ở đây còn là tình đoàn kết gắn bó giữa hai vùng miền xuôi - miền ngược thể hiện chính sách dân tộc của Đảng ta. 2 Hai mươi câu thơ mơ đầu bài thơ là lời trao gởi ân tình thắm thiết của Việt Bắc đối vơi cán bộ cách mạng về xuôi . Một loại câu hỏi tu từ và điệp kiểu câu Mình về mình có nhớ ta. Mình về mình có nhớ không. Tiếng ai. Mình đi có nhớ những .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.