tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 31)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 31)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SÓ 31 Câu 1 Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc khoảng cách giữa hai khe là 1mm khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Trong khoảng rộng 12 5mm trên màn có 13 vân tối biết một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là A. 0 5pm B. 0 46pm C. 0 48pm D. 0 52pm Câu 2 Chọn câu sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha A. Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều ba pha. B. Stato có ba cuộn dây giống nhau quấn trên ba lõi sắt bố trí lệch nhau 1 3 vòng tròn. C. Từ trường tổng hợp quay với tốc độ góc luôn nhỏ hơn tần số góc của dòng điện. D. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. Câu 3 Trong mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Nếu tăng tần số dòng điện thì A. dung kháng tăng. B. độ lệch pha của điện áp so với dòng điện tăng. C. cường độ hiệu dụng giảm. D. cảm kháng giảm. Câu 4 Một sóng cơ học có biên độ A bước sóng X. Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 2 lần tốc độ truyền sóng khi A. X nA. B. X 2nA. C. X nA 2. D. X nA 4. Câu 5 Dòng điện xoay chiều z 2cos 110nt A mỗi giây đổi chiều A. 100 lần B. 120 lần C. 99 lần D. 110 lần Câu 6 Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng. Nếu giảm khoảng cách giữa hai khe 2 lần và giảm khoảng cách từ hai khe tới màn 1 5 lần thì khoảng vân thay đổi một lượng 0 5mm. Khoảng vân giao thoa lúc đầu là A. 0 75mm B. 1 5mm C. 0 25mm D. 2mm Câu 7 Chọn câu sai trong các câu sau Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch thì A. Điện áp hiệu dụng trên L tăng. B. Công suất trung bình trên mạch giảm. C. Cường độ hiệu dụng qua mạch giảm. D. Hệ số công suất của mạch giảm. Câu 8 Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi A. mạch có điện trở càng lớn. B. tụ điện có điện dung càng lớn. C. mạch có tần số riêng càng lớn. D. cuộn dây có độ tự cảm càng lớn. Câu 9 Chọn câu nói sai khi nói về dao động A. Dao động của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.