tailieunhanh - Thủ tục hành chính Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở, Mã số hồ sơ 147879

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở, mã số hồ sơ 147879', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục hành chính Sáp nhập chia tách trường trung học cơ sở Mã số hồ sơ 147879 a Trình tự thực hiện Bước 1 Ủy ban nhân nhân xã thị trấn lập hồ sơ và Tờ trình đề nghị Sáp nhập chia tách trường trung học cơ sở Hồ sơ phải đảm bảo các yêu cầu sau Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận Thống kê - Kế hoạch Bước 2 Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện sáp nhập chia tách trường trung học cơ sở theo quy định tại điều 9 của Điều lệ này có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ Sáp nhập chia tách trường trung học cơ sở đến Ủy ban nhân dân cấp huyện Bước 3 Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ra quyết định và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Trường hợp chưa có quyết định sáp nhập chia tách trường hoặc chưa cho phép sáp nhập chia tách trường Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. b Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. c Thành phần hồ sơ số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ Đơn xin sáp nhập chia tách trường trung học cơ sở không quy định mẫu Tờ trình đề nghị sáp nhập chia tách trường THCS Đề án tổ chức và hoạt động - Số lượng hồ sơ 01 bộ. d Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng GD ĐT 30 ngày UBND Huyện 10 ngày e Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thị. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện Phòng nội vụ. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp UBND xã phường thị trấn. f Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức g Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Không h Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính i Phí lệ phí .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.