tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 14 dạy trẻ nhận biết điểm đúng các nhóm có 4 đối tượng

Bài 14 DẠY TRẺ NHẬN BIẾT, ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ 4 ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu: - Trẻ nhận biết nhóm có 4 đối tượng. Ðếm đến 4. 2. Chuẩn bị: - Mỗi trẻ 2 loại đồ chơi, mỗi loại có 4 cái: Ví dụ: hạt xanh, đỏ. - Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 4 đặt Ở xung quanh lớp. Cô có đồ dùng giống của trẻ, kích thước to hơn. 3. Hướng dẫn: (Tiến hành tương tự bài số l0). + Phần l: Ôn sổ lượng 2 và 3 - Cô. | áng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi - bài 14 dạy trẻ nhận biết điểm đúng các nhóm có 4 đối tượng Bé cản lật đúng 3 hông hoa với toàn hình vuông phía duúí Đẻ làm đuục công việc náy bé phải suy nghĩ nlúêu lam mói làm được phải vừa nhận biêt hành vùa đêm vá phái ràí chuẩn xác khi lật các bông hoa vì máy tính chí cho phép mở 3 bóng hoa thôi Bài 14 DẠY TRẺ NHẬN BIẾT ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ 4 ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu - Trẻ nhận biết nhóm có 4 đối tượng. Đếm đến 4. 2. Chuẩn bị - Mỗi trẻ 2 loại đồ chơi mỗi loại có 4 cái Ví dụ hạt xanh đỏ. - Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 4 đặt Ở xung quanh lớp. Cô có đồ dùng giống của trẻ kích thước to hơn. 3. Hướng dẫn Tiến hành tương tự bài số l0 . Phần l Ôn sổ lượng 2 và 3 - Cô cho trẻ tìm và tạo các nhóm có số lượng là 2 và 3. Cho trẻ đếm bằng nhau cách. Phần 2 Tạo số 4. đếm đến 4 - Trẻ so sánh tất cả hạt xanh với 3 hạt đỏ bằng cách xếp tương ứng 1-1. - Cho trẻ nhận xét sồ hạt màu nào nhiều hơn vì sao - Cô và trẻ lần lượt đếm số hạt đỏ rồi sồ hạt xanh. - Trẻ tìm cách thêm bớt để số hạt xanh bằng so hạt dỏ. Cùng đếm và nhận xét so hạt 2 màu cùng có mấy hạt. . Phần 3 Luyện tập - Cho trẻ tìm và tạo các nhóm có 4 đồ vật ở xung quanh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.