tailieunhanh - Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p8

Phóng to hình ảnh chúng ta sẽ thấy nét vẽ có điểm khác biệt gì. Với Opacity thì nét vẽ mượt hơn còn Flow thì tạo ra những hình ảnh liên tục của nét vẽ (hình tròn). Sự khác biệt này đôi khi làm người dùng cảm thấy bối rối. “Airbrush Mode” là một tùy chọn khá khó hiểu. Gần như mọi phiên bản gần đây của Photoshop đều có biểu tượng Airbrush này trong bảng tùy chọn. Kích vào nó để chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt | Tương tự như Opacity là thiết lập Flow. Trả lại thiết lập Opacity về 100 và thiết lập Flow thành 50 Opacity 100 .X Flow 50 Gf Bạn sẽ thấy ngay lập tức các đường vẽ khác nhau. Phóng to hình ảnh chúng ta sẽ thấy nét vẽ có điểm khác biệt gì. Với Opacity thì nét vẽ mượt hơn còn Flow thì tạo ra những hình ảnh liên tục của nét vẽ hình tròn . Sự khác biệt này đôi khi làm người dùng cảm thấy bối rối. Airbrush Mode là một tùy chọn khá khó hiểu. Gần như mọi phiên bản gần đây của Photoshop đều có biểu tượng Airbrush này trong bảng tùy chọn. Kích vào nó để chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt. Tùy chọn này sẽ tạo ra một nét vẽ có độ mềm rộng hơn Vẽ cảm giác thật hơn với Tablet vẫn sử dụng brush vừa chọn bạn hãy thử trên talbet đồ họa và chọn tùy chọn ở ngoài cùng bên phải Tablet pressure controls size Một nét vẽ với đầu vẽ bắt đầu rất nhỏ và độ mờ ít và dần phát triển .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.