tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 10 dạy trẻ nhận biết điểm đúng các nhóm có 3 đối tượng

Bài 10 DẠY TRẺ NHẬN BIẾT, ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ 3 ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu: - Trẻ nhận biết nhóm có số lượng 3. Ðếm đến 3. 2. Chuẩn bị: - Mỗi trẻ 2 loại đồ chơi, mỗi loại có 3 cái, Ví dụ: 3 hạt xanh, 3 hạt đỏ. - Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng 2, 3 đặt xung quanh lớp. | Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi - bài 10 dạy trẻ nhận biết điểm đúng các nhóm có 3 đối tượng Bài 10 DẠY TRẺ NHẬN BIẾT ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ 3 ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu - Trẻ nhận biết nhóm có số lượng 3. Đếm đến 3. 2. Chuẩn bị - Mỗi trẻ 2 loại đồ chơi mỗi loại có 3 cái Ví dụ 3 hạt xanh 3 hạt đỏ. - Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng 2 3 đặt xung quanh lớp. 3. Hướng dẫn Phần l Ôn số lượng l và 2 - Cô cho trẻ tìm đồ chơi đồ vật gì có 1 cái có 2 cái. Trẻ tìm và cùng đếm đến 2. Phần 2 Tạo số 3. Đếm đến 3 - Cô cho trẻ so sánh nhóm có số lượng 3 với nhóm có số lượng 2 bằng cách cho trẻ chọn hết hạt xanh xếp thành hàng ngang rồi chọn 2 hạt đỏ xếp mỗi hạt đỏ dưới 1 hạt 2 xanh. Cô cùng làm với trẻ. 0 0 0 - hạt xanh . - hạt đỏ - Cho trẻ nhận xét xếp hạt xanh và hạt đỏ đã đủ chưa vì sao Số hạt màu nào nhiều hơn - số hạt màu nào ít hơn. - Cho trẻ đếm có mấy hạt đỏ - 2 hạt. Có mấy hạt xanh Cô và trẻ cùng đếm theo đúng kỹ năng đếm 1-2-3 có 3 hạt xanh. - Cô cho trẻ thêm bớt để số hạt xanh bằng số hạt đỏ. Khi trẻ thêm 1 hạt đỏ cho trẻ đếm và nhận xét so hạt xanh và hạt đò nhiều bằng nhau và cùng bằng 3. - Cô cho trẻ đếm một vài lần để luyện đếm có thề cho trẻ vừa cất từng hạt vừa đếm. Phần 3 Luyện kỹ năng đếm và nhận biết số lượng 3 - Cô cho trẻ cùng đếm các nhóm có 3 đối tượng bằng cách lần lượt gọi số và nói kết quả một - hai - ba - có ba. - Cô cho trẻ đếm nhẩm chỉ nói kết quả để trả lời câu hỏi có mấy. - Có thể cho chơi một trò chơi đơn giản để luyện đếm đến 3 nên chọn trò chơi tập .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.