tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 10 dạy trẻ nhận biết điểm đúng các nhóm có 3 đối tượng

Bài 10 DẠY TRẺ NHẬN BIẾT, ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ 3 ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu: - Trẻ nhận biết nhóm có số lượng 3. Ðếm đến 3. 2. Chuẩn bị: - Mỗi trẻ 2 loại đồ chơi, mỗi loại có 3 cái, Ví dụ: 3 hạt xanh, 3 hạt đỏ. - Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng 2, 3 đặt xung quanh lớp. | Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi - bài 10 dạy trẻ nhận biết điểm đúng các nhóm có 3 đối tượng Bài 10 DẠY TRẺ NHẬN BIẾT ĐẾM ĐÚNG CÁC NHÓM CÓ 3 ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu - Trẻ nhận biết nhóm có số lượng 3. Đếm đến 3. 2. Chuẩn bị - Mỗi trẻ 2 loại đồ chơi mỗi loại có 3 cái Ví dụ 3 hạt xanh 3 hạt đỏ. - Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng 2 3 đặt xung quanh lớp. 3. Hướng dẫn Phần l Ôn số lượng l và 2 - Cô cho trẻ tìm đồ chơi đồ vật gì có 1 cái có 2 cái. Trẻ tìm và cùng đếm đến 2. Phần 2 Tạo số 3. Đếm đến 3 - Cô cho trẻ so sánh nhóm có số lượng 3 với nhóm có số lượng 2 bằng cách cho trẻ chọn hết hạt xanh xếp thành hàng ngang rồi chọn 2 hạt đỏ xếp mỗi hạt đỏ dưới 1 hạt 2 xanh. Cô cùng làm với trẻ. 0 0 0 - hạt xanh . - hạt đỏ - Cho trẻ nhận xét xếp hạt xanh và hạt đỏ đã đủ chưa vì sao Số hạt màu nào nhiều hơn - số hạt màu nào ít hơn. - Cho trẻ đếm có mấy hạt đỏ - 2 hạt. Có mấy hạt xanh Cô và trẻ cùng đếm theo đúng kỹ năng đếm 1-2-3 có 3 hạt xanh. - Cô cho trẻ thêm bớt để số hạt xanh bằng số hạt đỏ. Khi trẻ thêm 1 hạt đỏ cho trẻ đếm và nhận xét so hạt xanh và hạt đò nhiều bằng nhau và cùng bằng 3. - Cô cho trẻ đếm một vài lần để luyện đếm có thề cho trẻ vừa cất từng hạt vừa đếm. Phần 3 Luyện kỹ năng đếm và nhận biết số lượng 3 - Cô cho trẻ cùng đếm các nhóm có 3 đối tượng bằng cách lần lượt gọi số và nói kết quả một - hai - ba - có ba. - Cô cho trẻ đếm nhẩm chỉ nói kết quả để trả lời câu hỏi có mấy. - Có thể cho chơi một trò chơi đơn giản để luyện đếm đến 3 nên chọn trò chơi tập .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG