tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 5 dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân

Bài 5 DẠY TRẺ XÁC ĐỊNH PHÍA PHẢI, PHÍA TRÁI CỦA BẢN THÂN 1. Yêu cầu: - Trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân 2. Chuẩn bị: - Ðặt thêm một số đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh xung quanh lớp. Chuyển vi trí một số đồ dùng đồ chơi có sẵn trong lớp. - Mỗi trẻ một đồ chơi cầm tay. 3. Hướng dẫn: + Phần l: Ôn xác định tay phải, tay trái. - Cho cả lớp giơ tay phải, tay trái, làm các động tác mô phỏng một số công việc, chú ý cho trẻ. | Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi - bài 5 dạy trẻ xác định phía phải phía trái của bản thân Bài 5 DẠY TRẺ XÁC ĐỊNH PHÍA PHẢI PHÍA TRÁI CỦA BẢN THÂN 1. Yêu cầu - Trẻ xác định phía phải phía trái của bản thân 2. Chuẩn bị - Đặt thêm một số đồ dùng đồ chơi tranh ảnh xung quanh lớp. Chuyển vi trí một số đồ dùng đồ chơi có sẵn trong lớp. - Mỗi trẻ một đồ chơi cầm tay. 3. Hướng dẫn Phần l Ôn xác định tay phải tay trái. - Cho cả lớp giơ tay phải tay trái làm các động tác mô phỏng một số công việc chú ý cho trẻ sử dụng đúng tay. Phần 2 Dạy trẻ xác định phía phải - phía trái. - Cho trẻ quay đầu về phía tay phải và tìm những đồ vật ở phía phải. Tương tự như vậy với phía trái. - Khi nói kết quả Cô cho trẻ nói đầu tiên là tphía tay phải cháu có. sau đó là phía phải cháu có . - Cô cho trẻ nói vị trí của một vài đồ vật so với cháu. Ví dụ gấu đứng ở phía nào của cháu . Phần 3 Luyện tập - Trẻ cầm đồ chơi Cô cho trẻ đặt đồ chơi đúng vi trí theo hiệu lệnh của cô phía trước - phía sau tphía trên - phía dưới phía phải - phía .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
287    217    2    09-12-2023
23    212    2    09-12-2023
5    188    0    09-12-2023
30    209    0    09-12-2023
12    198    0    09-12-2023
31    161    0    09-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.