tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng ánh sáng từ shape tool và gradient tool p2

Bước 2: Tạo layer mới và Merge layer Bước 3: Filter Brush Strokes Sprayed Strokes Kết quả: Bước 4: Nếu bạn tìm được hoặc có font rỗng thì đánh luôn, còn mình do tìm hoài không ra được cái font đó nên làmcách này. Bạn vô Horizontal Type Mask Tool. Sau đó bạn tạo stroke màu trắng 1 px cho nó. Nhưng đừng quên tạo layer mới đấy | LINK DOWN http thiet-ke-website beat-text Bước 1 Tạo 1 file mới size 770 x 770 px. Fill màu đen. Mở bảng layer style chỉnh thông số Gradient Overlay Kết quả Bước 2 Tạo layer mới và Merge .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.