tailieunhanh - Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p6

B17:Kéo layer vừa mới tạo sang một background mới: Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là 892x627 dung lượng 162KB. B18:Để khử những vết màu trắng còn lưu lại trên tóc của cô gái sau khi tách ra khỏi nền cũ, các bạn làm theo hình : Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là 928x803 dung lượng 204KB | B15 Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là 862x590 dung lượng 98KB. B16 bấm Ctrl để trở về kênh màu mặc định bấm tiếp Ctrl J để đưa layer cô gái sang một layer mới B17 Kéo layer vừa mới tạo sang một background mới Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là 892x627 dung lượng .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.