tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 1 dạy trẻ so sánh để nhận biết sự bằng nhau hai nhóm đối tượng

Bài 1 DẠY TRẺ SO SÁNH ĐỂ NHẬN BIẾT SỰ BẰNG NHAU CỦA HAI NHÓM ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu: - Trẻ ôn luyện ký năng ghép tương ứng 1-1 để so sánh nhận biết sự bằng nhau về số lượng của 2 nhóm đồ vật. Sử dụng các từ “nhiều bằng nhau”, “nhiều như nhau” để nói kết quả. 2. Chuẩn bị: - Mỗi trẻ 4 bông hoa cắt bằng giấy màu, 4 chấm tròn làm nhi hoa để vào từng hộp cho trẻ. - Đồ dùng của Cô – tương tự của trẻ, kích thước to hơn: 4. | Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi - bài 1 dạy trẻ so sánh để nhận biết sự bằng nhau hai nhóm đối tượng Bài 1 DẠY TRẺ SO SÁNH ĐỂ NHẬN BIẾT SỰ BẰNG NHAU CỦA HAI NHÓM ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu - Trẻ ôn luyện ký năng ghép tương ứng 1-1 để so sánh nhận biết sự bằng nhau về số lượng của 2 nhóm đồ vật. Sử dụng các từ nhiều bằng nhau nhiều như nhau . để nói kết quả. 2. Chuẩn bị - Mỗi trẻ 4 bông hoa cắt bằng giấy màu 4 chấm tròn làm nhi hoa để vào từng hộp cho trẻ. - Đồ dùng của Cô - tương tự của trẻ kích thước to hơn 4 búp bê hoặc con giồng. 3. Hướng dẫn Phần l Luyện kỹ năng ghép tương ứng 1 - 1 để so sánh. - Cô phát hộp đồ chơi cho trẻ giới thiệu các bạn đến thăm lớp Gấu Thỏ Mèo - Cô cho trẻ nhận xét hộp đồ chơi có nhiều hoa không có giao nhiệm vụ Cô cháu mình cùng dán nhị cho những bông hoa để tặng các bạn đến thăm lớp . - Cô dán mẫu 1 bông hoa vừa làm vừa nói dán một nhi cho một bông hoa - Cô và trẻ cùng làm có thể cho trẻ vừa làm vừa nói Dán cho bông hoa 1 nhị - Cô cho trẻ nhận xét về số hoa và số nhị Có thừa hoa hoặc thiếu hoa không Cho trẻ nhận xét số hoa và số nhị nhiều bằng nhau. Phần 2 Luyện tập. - Cô cho 1 cháu lên tặng mỗi bạn búp bê 1 bông hoa hướng cho cháu vừa làm vừa nói to tặng bạn Gấu 1 bông tặng bạn Thỏ 1 bông . Cho các cháu nhận xét về số hoa của bạn mình và số bạn đến thăm lớp. Cho một vài cháu nữa lên làm tương tự. - Cô cho từng cháu lên tặng theo tổ vừa đi vừa hát một .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
130    67    0    01-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.