tailieunhanh - Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | B8 các bạn click chọn Channel Red trong bảng Channel duplicate Red channel lên Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là 871x565 dung lượng 112KB. B9 tiếp đến bấm Ctrl L để chỉnh màu Hình đã được tự động thu nhỏ về 800x600 pixel. Click vào đây để xem kích thước thật của hình là 871x565 dung lượng 109KB. B10 Bấm L để tạo vùng chọn là chiếc áo blouse của cô gái B11 Fill vùng chọn với màu đen và bỏ chọn

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.