tailieunhanh - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1 Sau 32 ngày độ phóng xạ của khối chất giảm 93 75 A Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ a 10 ngày b 8ngày c 16ngày d 12ngày B Tỉ số độ phóng xạ ban đầu và độ phóng xạ sau 4ngày a 2 b 4 c 2 d 14Ĩ 2 Tính tỉ số giữa số hạt nhân chưa phân rã sau nửa chu kỳ với số hạt nhân chưa phân rã sau hai chu kỳ 42 1 1 V2 a b c - d. 4 4 8 2 3 Pôlôni Po 210 chất phóng xạ với chu kỳ 138ngày .Ban đầu có 2 ự 2 g A Thời gian để khối luợng Po giảm ạ Ĩ lần a 103 5 ngày b 92ngày c 69ngày d 414ngày B Thời gian để độ phóng xạ giảm 87 5 a 276ngày b 345ngày c 690 ngày d 414ngày 4 Đồng vị Na 11 24 phân rã chu kỳ 1h .Thời gian để độ phóng xạ của Na giảm e lần a 21 64h b 18 64h c 24 26h d 20 18h 5 Gọi H 1 H2 là độ phóng xạ của một mẫu chất lúc t1 4ngày t2 4t1 và H1 H2 2 5 2 A Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ a 14ngày b 6ngày c 12ngày d 8ngày B Tỉ số giữa độ phóng xạ lúc t 8ngày với độ phóng xạ ban đầu a 1 2 b 1 4 c 1 V2 d 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.