tailieunhanh - Thủ tục hành chính Sáp nhập, chia tách trường tiểu học, Mã số hồ sơ 147870

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính sáp nhập, chia tách trường tiểu học, mã số hồ sơ 147870', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục hành chính Sáp nhập chia tách trường tiểu học Mã số hồ sơ 147870 a Trình tự thực hiện Bước 1 Ủy ban nhân nhân xã thị trấn lập hồ sơ và Tờ trình đề nghị sáp nhập chia tách trường tiểu học Hồ sơ phải đảm bảo các yêu cầu sau Vì quyền lợi học tập của học sinh Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý giáo viên nhân viên Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận Thống kê - Kế hoạch Bước 2 Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện thànhlập trường tiểu học theo quy định tại điều 11 của Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51 2007 QĐ-BGD ĐT ngày 31 8 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ sáp nhập chia tách trường tiểu học đến Ủy ban nhân dân cấp huyện Bước 3 Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ra quyết định và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho Hiệu trưởng của trường tiểu học Trường hợp chưa có quyết định sáp nhập chia tách trường hoặc chưa cho phép sáp nhập chia tách trường Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. b Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. c Thành phần hồ sơ số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ bao gồm Đề án sáp nhập chia tách trường tiểu học Tờ trình về Đề án sáp nhập chia tách trường Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập chia tách trường Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng. - Số lượng hồ sơ 01 bộ. d Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng GD ĐT 30 ngày UBND Huyện 10 ngày e Cơ quan thực hiện thủ tục hành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.