tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo movie clip trong classic tween p10

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn tạo movie clip trong classic tween p10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Để thực hiện bước kế tiep bạn hãy tạo môi Layer Ky tu Animation và kéo đoạn phim Movie Clip Logo-Vong trong cựạ so thư viện vào trong Layer này. Bày giờ bạn hãy dung cong cụ Rotate và Scale củà cong cụ Arrow Tool đé bién đối sao cho lờp ky tự trong Layer ky tu là bong đo củà Lạyer này. Chú y Do ky tự trước đó bạn đã thay đổi nhiều lần do vậy sẽ khó có the sắp xếp được sao cho lớp Layer bẽn dưới lã bong đo của lớp Layer trẽn. Vì vậy co một cách khắc nhanh hớn nữa lã bạn hầy sao chẽp đoi tướng trong frame đau tiẽn của Layer ky tú va dan vào frame rong trong Layer ky tú Animation. Sau đo ban hay xác định các gia trị trong bang Effect trớ lai gia trị ban đau đe ky tự hien thị trớ lai. Di chuyện đoi tường vừà mời sạo chép đé chủng nàm chong lén nhàủ THE GIỚI ĐỒ HỌA - TỦ SACH STK 56 GIAỒ trình điện Tử SỬ DUNG FLASH THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY Xác định các giá trị trong bang Effect để đối tượng trở ve thuộc tính ban đầu Bầy giở ban háy nhấp chuột váo frame cuội cung cua Layer ky tu Animation vá nhấn phím F6. Nháp phái chuột tai keyframe thư nhát vá chộn lệnh Create Motion Tween để tao đưởng chuyen động. Nháp chuột tai frame 15 vá nhấn phím F6 kéộ Movie Clip Logo-Vong trộng cưa sổ thư viên váộ trộng keyframe 15 cua Layer Ky tu Animation vá xộá lởp ky tự trưởc độ đe bay giở chỉ còn lởp ky tự mởi kéộ váộ. THÊ giới đồ hoa - TU sAch stk 57 GIAO trình điện Tự sự DUNG FLASH THIET KE WEB - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY Ban hãy nhấn phím Enter để xem trước chuyển động cua chuỗi ky tự này. Luc này bạn sẽ thấy chuỗi ky tự lạt ngang sau đỗ lạt đựng len. Nhập chuột trớ lai keyframe thự nhất va chộn trẽn trình đơn Window Actions nhấp đup chuột vaỗ lệnh Stop trỗng danh sấch lệnh Basic Action cua bang Frame Actions. Nhấp chuỗt tiếp vaỗ trình đơn Window Panels Frame nhập gia trị 1 vaỗ trong vung Label cua bang frame nay. Cỗ nghĩa la ban gan nhan cỗ ten la 1 tai keyframe thự nhất nay.

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.