tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 3 dạy trẻ so sánh chiều dài của hai đối tượng

Bài 3 DẠY TRẺ SO SÁNH CHIỀU DÀI CỦA HAI ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu: - Trẻ so sánh để phân biệt sự giống nhau và khác nhau về chiều dài. 2. Chuẩn bị: - Mỗi trẻ 3 đồ dùng, trong đó có 2 cái dài bằng nhau, cái còn lại dài hơn hoặc ngắn hơn, độ chênh lệch không rõ nét, chẳng hạn 3 dây len (3 dây nơ, băng giấy mềm).Những đồ dùng này cuộn lại để trong hộp đồ chơi cho trẻ. | Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi - bài 3 dạy trẻ so sánh chiều dài của hai đối tượng Bài 3 DẠY TRẺ SO SÁNH CHIỀU DÀI CỦA HAI ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu - Trẻ so sánh để phân biệt sự giống nhau và khác nhau về chiều dài. 2. Chuẩn bị - Mỗi trẻ 3 đồ dùng trong đó có 2 cái dài bằng nhau cái còn lại dài hơn hoặc ngắn hơn độ chênh lệch không rõ nét chẳng hạn 3 dây len 3 dây nơ băng giấy mềm .Những đồ dùng này cuộn lại để trong hộp đồ chơi cho trẻ. - Đồ dùng của Cô tương tự của trẻ và một bộ có kích thước lớn hơn ví dụ 3 băng giấy độ chênh lệch rõ nét màu sắc khác nhau. 3. Hướng dẫn Phần 1 Ôn phân biệt chiều dài. - Cô giơ 2 băng giấy không dài bằng nhau cả lớp nhận xét băng giấy nào dài hơn ngắn hơn cô làm thử động tác so sánh để trẻ thấy phần thừa. Cho trẻ nói kết quả. - Cô làm tương tự với 2 băng giấy dài bằng nhau. Phần 2 Dạy trẻ so sánh chiều dài. - Cô phát đồ chơi cho trẻ cô cho trẻ tìm tất cả dây dài bằng nhau. Cô và trẻ cùng làm khi đó trẻ sẽ phải so sánh để tìm 2 dây dài bằng nhau - Cô cho trẻ thử xem 2 dây đã chọn có đúng dài bằng nhau không Cô và trẻ cùng làm cô dạy trẻ kỹ năng so sánh bằng cách vừa làm vừa nói từng bước cho trẻ cùng làm. Cô cho trẻ nhận xét về cách làm và kết quả gợi để trẻ nói được ý không đầu nào thừa. - Cô và trẻ thử dây còn lại. Cô và trẻ cùng làm lại các bước của kỹ năng so sánh. Cô kiểm tra trẻ làm. Cho trẻ nhận xét về kết quả gợi để trẻ nói được ý Một đầu bằng trùng nhau đầu kia thừa . Phần 3 Luyện tập. - Cho trẻ cất 2 dây dài bằng nhau đế tặng em lớp bé. Dây còn lại cho trẻ dùng để đo các đồ vật trong lớp và nói kết .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.