tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 7 NĂM HỌC 2008-2009-MÔN VẬT LÝ 12 NC

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học lần 7 năm học 2008-2009-môn vật lý 12 nc', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 7 NĂM HỌC 2008-2009-MôN VẬT LÝ 12 NC Thời gian làm bài 90phút Mã đề thi 423 Họ và trên thí sinh . Số báo danh . a. PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINH Từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của tia Rơnghen là không đúng A. có khả năng đâm xuyên mạnh. B. tác dụng mạnh lên kính ảnh. C. có thể đi qua lớp chì dày vài xentimet cm . D. có khả năng làm ion hóa không khí và làm phát quang một số chất. Câu 2 Con lắc lò xo gồm một hòn bi có khối lượng 400 g và một lò xo có độ cứng 80 N m. Hòn bi dao động điều hòa trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. tốc độ của hòn bi khi qua vị trí cân bằng là 41 m s. B. 2 00 m s. C. 0 25 m s. D. 0 71 m s. Câu 3 Để duy trì dao động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó ta phải A. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không thay đổi theo thời gian. B. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian. C. làm nhẵn bôi trơn để giảm ma sát. D. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì. Câu 4 Mạch điện R1 L1 C1 có tần số cộng hưởng f1. Mạch điện R2 L2 C2 có tần số cộng hưởng f2. Biết f2 fl. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng sẽ là f. Tần số f liên hệ với tần số fl theo hệ thức A. f 3fi. B. f 2fi. C. f 1 5 fl. D. f fl. Câu 5 Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 120V và tần số 50Hz thì thấy dòng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 2A và trể pha 600 so với điện áp hai đầu mạch. Khi mắc nối tiếp cuộn dây trên với một đoạn mạch điện X rồi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều như trên thì thấy cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là 1A và sớm pha 300 so với điện áp hai đầu mạch X. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là A. 99 3W. B. 60W. C. 129 3W . D. 40 Tã W. Câu 6 Đặt vào hai đầu một đoạn mạch như hình vẽ một điện áp xoay C chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi được thì thấy điện áp hiệu A i M R dụng giữa hai đầu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.