tailieunhanh - "Vợ nhặt"

Tác giả nói về tác phẩm: 1. “Cái đói” là nỗi lo lắng của con người ở tất cả mọi dân tộc và mọi thời đại. Cho nên đó cũng thuộc về bản chất của đời sống. Các nhà văn viết về cái đói ở khía cạnh tối tăm và bất lực của con người trước nó ( ) Khi tôi viết, ý tưởng thường trực trong tôi là những người đói dù thế nào đi nữa vẫn luôn luôn khao khát cuộc sống tốt hơn, vẫn tin tưởng một cách mơ hồ vào cuộc sống tương lai. . | Vợ nhặt của kim lân hướng con người đến ánh sáng của sự sống và hạnh phúc Tác giả nói về tác phẩm 1. Cái đói là nỗi lo lắng của con người ở tất cả mọi dân tộc và mọi thời đại. Cho nên đó cũng thuộc về bản chất của đời sống. Các nhà văn viết về cái đói ở khía cạnh tối tăm và bất lực của con người trước nó . Khi tôi viết ý tưởng thường trực trong tôi là những người đói dù thế nào đi nữa vẫn luôn luôn khao khát cuộc sống tốt hơn vẫn tin tưởng một cách mơ hồ vào cuộc sống tương lai. Cái mơ hồ ấy là do cuộc sống thực tại luôn hành hạ họ. 2. Tôi muốn phân tích tâm trạng và thân phận của con người trong cái hoàn cảnh cùng đường ấy nơi cuộc sống dường như không còn lối thoát. Tôi muốn hướng họ vào sự sông sự thương yêu nhau không phải là sự giành giật nhau . . Bôi cảnh của truyện là khi cái đói hoành hành khắp nơi. Nhưng các nhân vật của truyện thì đứng ở ngưỡng cửa của cái đói. Nơi ngưỡng cửa khôn khổ đó họ sẽ chứng tỏ sô phận và tính cách của mình đồng thời ở nơi đó họ sẽ bắt đầu một niềm tin mới một niềm hạnh phúc mới dù là rất mong manh. 3. Tôi muôn cho độc giả thấy dù hoàn cảnh thế .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.