tailieunhanh - Thủ tục hành chính Sáp nhập, chia tách nhà trường nhà trẻ, Mã số hồ sơ 147857

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính sáp nhập, chia tách nhà trường nhà trẻ, mã số hồ sơ 147857', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục hành chính Sáp nhập chia tách nhà trường nhà trẻ Mã số hồ sơ 147857 a Trình tự thực hiện Bước 1 Ủy ban nhân nhân xã thị trấn lập hồ sơ và Tờ trình đề nghị sáp nhập chia tách nhà trường nhà trẻ Hồ sơ phải đảm bảo các yêu cầu sau Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên và nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận Thống kê - Kế hoạch Bước 2 Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện thành lập nhà trường nhà trẻ theo các quy định tại Điều 10 Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14 2008 QĐ-BGD ĐT ngày 07 4 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đi kiểm tra có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ Sáp nhập chia tách nhà trường nhà trẻ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bước 3 Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ra quyết định và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cá nhân xin sáp nhập chia tách nhà trường nhà trẻ nhận và trao quyết định cho Hiệu trưởng của trường mầm non Trường hợp chưa có quyết định sáp nhập chia tách nhà trường nhà trẻ hoặc chưa cho phép sáp nhập chia tách nhà trường nhà trẻ Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo cho tổ chức cá nhân biết rõ lý do và hướng giải quyết. b Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. c Thành phần hồ sơ số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ bao gồm Đơn đề nghị sáp nhập chia tách nhà trường nhà trẻ Đề án sáp nhập chia tách nhà trường nhà trẻ gồm các nội dung a Lý do sáp nhập chia tách b Mục tiêu phương hướng phát triển của nhà trường nhà trẻ tư thục c Cơ cấu tổ chức và hoạt động cơ bản của nhà trường nhà trẻ d Quy mô trường lớp e Chương trình khung về giáo dục chăm sóc trẻ em Các văn bản xác nhận về tài chính tài sản đất đai các khoản vay nợ phải trả và các vấn đề .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.