tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 17 dạy trẻ xác định vị trí đồ vật theo hướng của trẻ

Bài 1 7 DẠY TRẺ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỒ VẬT THEO CÁC HƯỚNG CƠ BẢN CỦA TRẺ 1. Yêu cầu: - Trẻ xác đinh vi trí của đồ vật so với trẻ. 2. Chuẩn bị: - Cô đảo vị trí của một số đồ dùng đồ chơi trong lớp. - Một đồ chơi để chơi chung, ví dụ: búp bê. 3. Hướng dẫn: + Phần l: Tìm đồ vật theo hướng cho trước. - Cô cho trẻ tìm, ví dụ: Phía trước các cháu cô mới treo hình nào mới; hoặc phía bên phải các cháu có mấy cái ô. | Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi - bài 17 dạy trẻ xác định vị trí đồ vật theo hướng của trẻ Bài 1 7 DẠY TRẺ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỒ VẬT THEO CÁC HƯỚNG CƠ BẢN CỦA TRẺ 1. Yêu cầu - Trẻ xác đinh vi trí của đồ vật so với trẻ. 2. Chuẩn bị - Cô đảo vị trí của một số đồ dùng đồ chơi trong lớp. - Một đồ chơi để chơi chung ví dụ búp bê. 3. Hướng dẫn Phần l Tìm đồ vật theo hướng cho trước. - Cô cho trẻ tìm ví dụ Phía trước các cháu cô mới treo hình nào mới hoặc phía bên phải các cháu có mấy cái ô tô . Các cháu ngồi ở các vi trí khác nhau có các câu trả lời khác nhau cô cho các cháu ngồi cũng một hướng nhận xét về câu trả lời của bạn. Phần 2 Trẻ xác đinh vi trí đồ vật với các hướng cơ bản. - Cô hỏi về vi trí của một số đồ dùng trong lớp Ví dụ tủ ở phía nào của cháu Cô cho các cháu ngồi ở các hướng khác nhau nói nhận xét của mình. Phần 3 Trò chơi luyện tập. - Cô giấu búp bê cho 1 cháu đi tìm các cháu khác nói xem búp bê đã trốn ở phía nào của mình cho trẻ chơi vài lần tùy sự hứng thú của .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.