tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 17 dạy trẻ xác định vị trí đồ vật theo hướng của trẻ

Bài 1 7 DẠY TRẺ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỒ VẬT THEO CÁC HƯỚNG CƠ BẢN CỦA TRẺ 1. Yêu cầu: - Trẻ xác đinh vi trí của đồ vật so với trẻ. 2. Chuẩn bị: - Cô đảo vị trí của một số đồ dùng đồ chơi trong lớp. - Một đồ chơi để chơi chung, ví dụ: búp bê. 3. Hướng dẫn: + Phần l: Tìm đồ vật theo hướng cho trước. - Cô cho trẻ tìm, ví dụ: Phía trước các cháu cô mới treo hình nào mới; hoặc phía bên phải các cháu có mấy cái ô. | Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi - bài 17 dạy trẻ xác định vị trí đồ vật theo hướng của trẻ Bài 1 7 DẠY TRẺ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỒ VẬT THEO CÁC HƯỚNG CƠ BẢN CỦA TRẺ 1. Yêu cầu - Trẻ xác đinh vi trí của đồ vật so với trẻ. 2. Chuẩn bị - Cô đảo vị trí của một số đồ dùng đồ chơi trong lớp. - Một đồ chơi để chơi chung ví dụ búp bê. 3. Hướng dẫn Phần l Tìm đồ vật theo hướng cho trước. - Cô cho trẻ tìm ví dụ Phía trước các cháu cô mới treo hình nào mới hoặc phía bên phải các cháu có mấy cái ô tô . Các cháu ngồi ở các vi trí khác nhau có các câu trả lời khác nhau cô cho các cháu ngồi cũng một hướng nhận xét về câu trả lời của bạn. Phần 2 Trẻ xác đinh vi trí đồ vật với các hướng cơ bản. - Cô hỏi về vi trí của một số đồ dùng trong lớp Ví dụ tủ ở phía nào của cháu Cô cho các cháu ngồi ở các hướng khác nhau nói nhận xét của mình. Phần 3 Trò chơi luyện tập. - Cô giấu búp bê cho 1 cháu đi tìm các cháu khác nói xem búp bê đã trốn ở phía nào của mình cho trẻ chơi vài lần tùy sự hứng thú của .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN