tailieunhanh - THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC 2011 PHẦN I: CƠ HỌC VẬT RẮN

Tham khảo tài liệu 'thi tốt nghiệp thpt và đại học 2011 phần i: cơ học vật rắn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC 2011 PHẦN I CƠ HỌC VẬT RAN Câu 1 Hai học sinh A và B đứng trên một đu quay tròn A ở ngoài rìa B ở cách tâm một nửa bán kính. Gọi A B ỵA yb lần lượt là tốc độ góc và gia tốc góc của A và B. Phát biểu nào sau đây là Đúng A. A B Ya YB. C. A B Ya 2Yb. B. A B Ya Yb. D. A B Ya Yb. Câu 2 Chọn phương án Đúng. Một điểm ở trên vật rắn cách trục quay một khoảng R. Khi vật rắn quay đều quanh trục điểm đó có tốc độ dài là v. Tốc độ góc của vật rắn là . .2 . v v2 A. . B. R R C. . Câu 3 Chọn phương án Đúng. Trong chuyển động quay biế vectơ gia tốc toàn phần tổng vectơ gia tốc tiếp tuyến và vectơ gia t A. có độ lớn không đổi. B. Có hướng không đổi. C. có hướng và độ lớn không đổi. D. Luôn luôn thay đổi. ỉu một điểm trên vật rắn âm của điểm ấy Câu 4 Một vật rắn quay đều xung quanh một trục một điểm M trên vật rắn cách trục quay một khoảng R thì có A. tốc độ góc tỉ lệ thuận với R C. tốc độ dài v tỉ lệ thuận với R B. tốc độ góc tỉ lệ nghịch với R D. tốc độ dài v tỉ lệ nghịch với R Câu 5 Một vật rắn quay nhí vật bắt đầu quay thì góc mà vật A. tỉ lệ thuận với t. B. tỉ lệ thuận với t2. C. tỉ lệ thuận với . D. tỉ lệ nghịch vớijt. ều xung quanh một trục cố định. Sau thời gian t kể từ lúc Câu 6 Chọn câu Sai. Đại lượng vật lí nào có thể tính bằng s2 B. Công. D. Động năng. nh. C. Mo iu nào sau đây là không đúng Câu 7 Phát A. Mômen quán tính của vật rắn đối với một trục quay lớn thì sức ì của vật trong chuyển động quay quanh trục đó lớn B. Mômen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay và sự phân bố khối lượng đối với trục quay C. Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay của vật D. Mômen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần Câu 8 Một mômen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định. Trong các đại lượng sau đại lượng nào không phải là hằng số A. Gia tốc góc B. Vận tốc góc C. Mômen quán tính D. Khối lượng 1 Câu 9 Các ngôi sao được sinh ra từ những khối khí lớn quay chậm và co dần thể tích lại do tác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.