tailieunhanh - TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO PHẦN VẬT LÝ HẠT NHÂN _LTĐH 2011

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm nâng cao phần vật lý hạt nhân _ltđh 2011', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO PHẦN VẬT LÝ HẠT NHÂN _LTĐH 2011 I. ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ -I 1 Hạt nhân pôlôni phóng ra hạt a và biến thành hạt nhân chì Pb bền có chu kỳ bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất. Hỏi sau bao lâu số hạt nhân chì được tạo ra trong mẫu lớn gấp ba số hạt nhân pôlôni còn lại ngày ngày C. 514 ngày ngày 2 Độ phóng xạ của một chất sau 25 ngày giảm bớt 29 3 . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó là ngày ngày ngày ngày 3 Để đo chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ người ta dùng máy đếm xung. Ban đầu trong 1 phút máy đếm được có 250 xung nhưng 1 giờ sau đó máy chỉ còn đếm được có 92 xung trong 1 phút. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là A. 30 phút . B. 41 phút 37 giây. C. 25 phút 10 giây. D. 45 phút 15 giây. 4 Số nguyên tử đồng vị của 55Co sau mỗi giờ giảm đi 3 8 . Hằng số phóng xạ của côban là A. X 0 0387 h 1 . B. X 0 0452 h-1 . C. X 0 0526 h-1 . D. X 0 0268 h-1 . 5 Khi phân tích một mẫu gỗ người ta xác định được 87 5 số nguyên tử đồng vị phóng xạ - bị phân rã thành các nguyên tử . chu kỳ bán rã của Ý là 5600 năm. Tuổi của mẫu gỗ là A. 16600 nam. B. 16800 năm. C. 16900 năm. D. 16700 năm. 6 Chất phóng xạ 210Po có chu kỳ bán rã là 138 ngày đêm. Khối lượng của pôlôni có độ phóng xạ H 3 Bq là A. 0 112g. B. 0 250g. C. 0 222g. D. 0 2g. 7 Phòng thí nghiệm nhận về 100g chất iốt phóng xạ ri- sau 8 tuần lễ thì chỉ còn lại 0 78g. Chu kỳ bán rã của iốt phóng xạ là A. 8 ngày đêm. B. 6ngày đêm. C. 5 ngày đêm. D. 7 ngày đêm. 8 Một mảnh gỗ cổ đồ cổ có tốc độ đếm xung của 14C là 3 xung phút. Một lượng gỗ mới tương đương cho thấy tốc độ đếm xung là 14 xung phút. Chu kỳ bán rã của 14C là 5568 năm. Tuổi của mảnh gỗ đó là A. 12376 năm. B. 1240 năm. C. 124000 năm. D 12650 năm. 9 Phân tích một mẫu đá lấy từ mặt trăng các nhà khoa học xác định được 82 nguyên tố 40K phân rã thành 40Ar. Quá trình này có chu kỳ bán rã là 1 năm. Tuổi của mẫu đá này là A. 2 năm. B. năm. C. 1 năm. D. 4 năm. 10 Người

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.