tailieunhanh - Thủ tục hành chính Giải thể trường trung học cơ sở, Mã số hồ sơ 147816

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính giải thể trường trung học cơ sở, mã số hồ sơ 147816', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục hành chính Giải thể trường trung học cơ sở Mã số hồ sơ 147816 a Trình tự thực hiện Bước 1 Ủy bản nhân dân cấp xã thị trấn lập biên bản và hồ sơ đề nghị giải thể trường trung học cơ sở Hồ sơ phải có đủ các điều kiện sau Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý tổ chức hoạt động của nhà trường Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ Mục tiêu nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Theo đề nghị của tổ chức cá nhân thành lập trường đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo Bộ phận Thống kê - Kế hoạch - Bước 2 Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường. Bước 3 Ủy ban nhân dân huyện xem xét ra quyết định giải thể trường trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận quyết định giải thể trường trung học cơ sở và gửi cho Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn. Trường hợp chưa quyết định giải thể hoặc chưa cho phép giải thể trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. b Cách thức thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo. c Thành phần hồ sơ số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ bao gồm Đề án giải thể Đơn đề nghị giải thể của xã Biên bản của UBND xã phường thị trấn lập tại trường THCS bị vi phạm nghiêm trọng Tờ trình đề nghị giải thể Các văn bản xác nhận về tài chính tài sản đất đai các khoản vay nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. - Số lượng hồ sơ 01 bộ. d Thời hạn giải quyết 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng GD ĐT 35 ngày UBND Huyện 15 ngày e Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND Huyện thị. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện Phòng nội vụ. - Cơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.