tailieunhanh - Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 12 dạy trẻ so sánh chiều rộng của 2 đối tượng

Bài 12 DẠY TRẺ SO SÁNH CHIỀU RỘNG CỦA HAI ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu: - Dạy trẻ so sánh phân biệt sự giống nhau và khác nhau về chiều rộng của 2 đối tượng. 2. Chuẩn bi: - Mỗi trẻ 3 đồ dùng, chằng hạn dải nơ thể dục, trong đó 2 cái rộng bằng nhau, cái còn lại rộng hơn hoặc hẹp hơn. Những đồ dùng này cuộn lại để trong hộp. Các đồ dùng này khác biệt không rõ nét. | Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi - bài 12 dạy trẻ so sánh chiều rộng của 2 đối tượng Bài 12 DẠY TRẺ SO SÁNH CHIỀU RỘNG CỦA HAI ĐỐI TƯỢNG 1. Yêu cầu - Dạy trẻ so sánh phân biệt sự giống nhau và khác nhau về chiều rộng của 2 đối tượng. 2. Chuẩn bi - Mỗi trẻ 3 đồ dùng chằng hạn dải nơ thể dục trong đó 2 cái rộng bằng nhau cái còn lại rộng hơn hoặc hẹp hơn. Những đồ dùng này cuộn lại để trong hộp. Các đồ dùng này khác biệt không rõ nét. - Đồ dùng của cô giống của trẻ và một bộ đồ dùng có kích thước lớn hơn chênh lệch rõ nét hơn ví dụ băng giấy. 3. Hướng dẫn Tiến hành tương tự bài 3 và 7 so sánh chiều dài và chiều cao . Phần l Ôn phân biệt chiều rộng - Cô cho trẻ chỉ chiều rộng của băng giấy. Cô cho trẻ nhận xét từng cặp 2 băng giấy một để phát hiện băng giấy nào rộng hẹp hơn 2 băng giấy rộng bằng nhau. Cô làm thử động tác so sánh để trẻ thấy phần thừa nhận xét kết quả. Phần 2 dạy trẻ so sánh chiều rộng. - Cô cho trẻ tìm 2 nơ rộng bằng nhau trong số 3 nơ của mỗi trẻ. Cô và trẻ thử kết quả qua đó hướng dăn trẻ cách so sánh chiêu rộng. - Cô và trẻ cùng thử xem nơ còn lại có đúng không rộng bằng 2 nơ đă chọn không Cô cùng làm với trẻ và kiểm tra cách làm của trẻ. Cho trẻ nhận xét và nói kết quả gợi cho trẻ nói được ý ở một phía trùng bằng nhau còn phía kia thừa ra. Phần 3 Luyện tập - Cho trẻ cất 2 nơ rộng bằng nhau - Cho trẻ so sánh nơ còn lại với một số đồ chơi Cô chuẩn bt sẵn Ví dụ băng giấy băng vải hộp bút .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.