tailieunhanh - Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p1

6. Bấm Ctrl+Alt+~ chọn vùng sáng của hình, và tạo 1 Layer mới và fill màu mã #FBF8D7 trên Layer vừa tạo chế độ hòa trộn là "softlight", opacity 50% Tạo 1 lớp Color Balance, đánh dấu Midtones thông số -12, -18, -12 các layer lại và chuyển sang chế độ Lab bằng cách vào Image- Mode- Lab Color, tiếp đó vào Menu Image -Apply Image- chọn kênh a, Blending là "softlight", opacity=60% | Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection 1. Mở hình ra và tạo 1 lớp Color Balance chỉnh trên Midtones thông số 28 50 -25 Ta sẽ được hình .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    47    0    18-09-2021